Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

KUUSALU VALLAS PAIKNEVAD PAKENDIKONTEINERID

Kuusalu vallas paiknevad pakendikonteinerid (seisuga nov 2009 ) millega tegelevad MTÜ Pakendiringlus (PR) MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), Taaskasutusorganisatsioon (TVO).

Allika küla

4,5 ETO

4,5 ETO

3 ETO

Papp, Paber

Segapakend

Klaasitünn

Vana vallamaja

Vana vallamaja

Vana vallamaja

Andineeme küla

Aru küla

Haavakannu küla

Hara küla

2,5 VV

1,5 TVO

Paber, Papp

Segapakend

Lohja bussipeatus

Lohja bussipeatus

Hirvli küla

4,5 ETO

0,8 VV

3 ETO

Segapakend

Paber, papp

Klaasitünn

Raamatukogu

Raamatukogu

Raamatukogu

Ilmastalu küla

Joaveski küla

1,5 TVO

Segapakend

Joaveski – Tõugu tee 0,1 km

Juminda küla

0,8 VV

1,5 TVO

Paber, papp

Segapakend

Juminda kpl

Juminda-Pudisoo*

Kaberla küla

0,8 VV

Paber, Papp

Kahala küla

4,5 ETO

4,5 ETO

3 ETO

Segapakend

Paber, papp

Klaasitünn

Kahala kauplus

Kahala Kpl

Kahala kpl

Kalme küla

Kasispea küla

2,5 VV

1,5 TVO

Paber, Papp

Segapakend

Vihasoo-Kasispea tee

Kemba küla

Kiiu-Aabla

0,8 VV

1,5 VV

Paber, papp

Segapakend

Infotahvel

Infotahvel

Kiiu alevik

4,5 ETO

4,5 ETO

3 ETO

4,5 ETO

4,5 ETO

3 ETO

4,5 ETO

4,5 ETO

3 ETO

4,5 ETO

4,5 ETO

3 ETO

Segapakend

Paber, papp

Klaasitünn

Segapakend

Paber, papp

Klaastünn

Segapakend

Peber, papp

Klaasitünn

Segapakend

Paber, papp

Klaasitünn

Nr 48 majad

Nr 48 majad

Nr 48 majad

Nr 39 majad

Nr 39 majad

Nr 39 majad

Garaažid

Garaažid

Garaazid

Vallamaja

Vallamaja

Vallamaja

Kodasoo küla

3 Pakendir

2,5 Pakendir

Segapakend

Paber, papp

Töökoja ees

Töökoja ees

Koitjärve küla

Kolga-Aabla

3 Pakendir

2,5 VV

Segapakend

Paber, Papp

Kolga-Aabla kpl

Kolga-Aabla kpl

Kolga alevik

4,5 ETO

4,5 ETO

3 ETO

3 Pakendir

2,5 pakendir

1,5 TVO

Segapakend

Paber, papp

klaasitünn

Segapakend

Paber, papp

Segapakend

Töökoja kauplus

Töökoja kauplus

Töökoja kauplus

Mõisa kpl

Mõisa kpl

Kolga 65

Kolgaküla

2,5 VV

1,5 TVO

!,5 TVO

Paber, Papp

Segapakend

Segapakend

Sepikoja talu

Sepikohja talu (Narva mnt-Loksa tee)

Päästeotsa 2

Kolgu küla

Kõnnu küla

2,5 VV

1,5 TVO

Paber, Papp

Segapakend

Kõnnu, Kemba tee

Kosu küla

Kotka küla

Külmaallika küla

Kupu küla

Kursi küla

Kuusalu küla

1,5 Pakendir

Segapakend

Tarva tn 1

Kuusalu alevik

4,5 ETO

4,5 ETO

3 ETO

2,5 VV

2,5 TVO

ETO

Segapakend

Paber, papp

Klaasitünn

Paber, papp

Segapakend

PABER

Nurga pood

Nurga pood

Nurga pood

Rahvamaja

Kuusalu tee 8

Kuusalu tee 8

Leesi küla

3 Pakendir

0,8 VV

Segapakend

Paber, papp

Leesi pood

Leesi pood

Liiapeksi küla

Loksa küla

Mäepea küla

Murksi küla

Mustametsa küla

Muuksi küla

Nõmmeveski küla

0,8 VV

1,5 TVO

Paber, papp

Segapakend

Parkla

Nõmmeveski-Joaveski tee

Pala küla

Pärispea küla

1,5 Pakendir

2,5 VV

Segapakend

Paber, papp

Seltsimaja

Seltsimaja

Parksi küla

1,5 Pakendir

0,8 VV

Segapakend

Paber, papp

Külatahvel

Külatahvel

Pedaspea küla

1,5 Pakendir

0,8 VV

Segapakend

Paber, Papp

Bussipeatus

Bussipeatus

Põhja küla

Pudisoo küla

3 Pakendir

0,8 VV

Segapakend

Paber, Papp

Palkmaja juures

Palkmaja juure

Rehatse küla

Rummu küla

0,8 VV

0,8 TVO

Paber, Papp

Segapakend

(alates 2010)

Salmistu küla

2,5 VV

2,5 TVO

Paber, papp

Segapakend

Keskplats

Saunja küla

2,5 VV

2,5 TVO

Paber, Papp

Segapakend

Sigula küla

0,8 VV

0,8 TVO

Paber, Papp

Segapakend

Üle Soola küün

Sõitme küla

0,8 VV

0,6 TVO

Paber, Papp

Segapakend

(alates 2010)

Soorinna küla

Suru küla

Suurpea küla

1,5 Pakendir

1,5 Pakendir

Segapakend

Segapakend

Suurpea vana koolimaja

Toomarahva bussipeatus

Tammispea küla

1,5 Pakendir

Segapakend

Tammispea postkastid

Tammistu küla

Tapurla küla

1,5 Pakendir

0,8 VV

Segapakend

Paber, Papp

Tapurla kpl

Tapurla kpl

Tõreska küla

Tsitre küla

Turbuneeme küla

1,5 Pakendir

2,5 VV

Segapakend

paber, papp

Turbuneeme kpl

Turbuneeme kpl

Uuri küla

2,5 VV

0,6 TVO

Paber, papp

Segapakend

(alates 2010)

Ühepereelamute juures

Vahastu küla

Valgejõe küla

Valkla küla

4,5 ETO

4,5 ETO

3 ETO

2,5 VV

2,5 TVO

Segapakend

Paber, papp

Klaas

Paber, papp

Segapakend

Kortermajad

Kortermajad

Kortermajad

Hooldekodu

Hooldekodu

Vanaküla küla

Vihasoo küla

1,1 ETO

1,5 Pakendir

1,5 Pakendir

2,5 VV

Papp, paber

Segapakend

Segapakend

Papp, paber

Lasteaed

Vihasoo kpl

Vihasoo töökoja teerist

Vihasoo töökoja teerist

Viinistu küla

1,5 Pakendir

2,5 VV

Segapakend

Paber, papp

Viinistu kpl

Viinistu kpl

Virve küla

1,5 Pakendir

Segapakend

Virve infotahvel

Kõik pakendikonteinerid on nüüdsest leitavad ka uuelt Kuusalu valla interkatiivselt kaardilt www.kuusalu.ee/kaart Pakendikonteinerile klikates on kirjeldatud pakendikonteineri asukohta, milliseid pakendeid konteiner vastu võtab ning välja toodud konteineri omanik (Eesti Pandipakend või Eesti Taaskasutusorganisatsioon).

Lisainformatsioon:

Tagni Jõeleht
Kuusalu valla keskkonnapeaspetsialist
6066 391;

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee