Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

OÜ KUUSALU SOOJUS arengukava aastateks 2011...2015

Arengukava (ZIP tüüpi fail allalaadimiseks, 3,5MB)
Lisa 1 (ZIP tüüpi fail allalaadimiseks, 3,7MB)
Lisa 2 (ZIP tüüpi fail allalaadimiseks, 3,5MB)
Lisa 3 (ZIP tüüpi fail allalaadimiseks, 3,5MB)

Kuusalu Soojus OÜ arengute võimalikud suunad aastateks 2011...2015 PDF-fail
Kuusalu Soojus OÜ arengute võimalikud suunad aastateks 2011...2015 Lühikokkuvõte PDF-fail

Lisa 1 ME Sander asutamise otsus.pdf
Lisa 2 Riigivara munitsip.omandisse 31121992.pdf
Lisa 3. Munitsipaalomandisse yleandmise akt 25011994.pdf
Lisa 4. Kuusalu Vallavolikogu otsus nr 52 26.06.1997 nime muutus.pdf
Lisa 5. Kuusalu Vallavalitsuse otsus nr 91 30.10.2003.pdf
Lisa 6. Kuusalu Vallavolikogu otsus nr 39 23.08.2006 KolgaS+KuusaluS.pdf
Lisa 7. Kuusalu Soojus bilanss 31.12.2010.pdf
Lisa 8. Kuusalu Vallavolikogu määrus nr. 26 16.12.2004 Kyttepiirkonnad.pdf
Lisa 9. Kuusalu ja Kolga alevike soojuskoormus ja soojuskaod.pdf
Lisa 10. Kuusalu joogivesi.pdf
Lisa 11. Kiiu joogivesi.pdf
Lisa 12. Kolga joogivesi.pdf
Lisa 13. Salmistu joogivesi.pdf
Lisa 14. Pärispea joogivesi.pdf
Lisa 15. Viinistu joogivesi.pdf
Lisa 16. Uuri joogivesi.pdf
Lisa 17. Vihasoo joogivesi.pdf
Lisa 18. Kuusalu kanalisatsioon.pdf
Lisa 19. Kiiu kanalisatsioon.pdf
Lisa 20. Kolga kanalisatsioon.pdf
Lisa 21. Uuri kanalisatsioon.pdf
Lisa 22. Vihasoo kanalisatsioon.pdf
Lisa 23. Korterid ja üürnikud 31122010.pdf
Lisa 24. Soojusenergia tootmine ja müük 2010.pdf
Lisa 25. Kuusalu Soojus 2010 analyytika.xls
Lisa 26. Kuusalu valla soojamajanduse arengukava koostamine 2004.pdf
Lisa 27. Kuusalu valla soojamajanduse arengukava 2004.pdf
Lisa 28. OÜ Kolga soojuse katlamaja rekonstrueerimine PDF-fail

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee