Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

BUSSILIINID


Bussiliinil nr 242 Tallinn-Kiiu-Kuusalu alates 01.12.2015 uus sõiduplaan


Alates 01.11.2015 korrigeeritakse liini J2 sõidplaani. Lisatakse tööpäeval Jõelähtmelt kell 18:20 väljuvale reisile Kullamäe – Valkla hooldekodu lõik ja ja tagasi Valkla hooldekodu – Kullamäe lõik, millega on Kuusalust kell 19:14 väljuvalt liinilt 152B korraldatud peatuses Valkla hooldekodu ümberistumine liinile J2 väljumisega peatusest Valkla hooldekodu 19:35.

Muutub väljumisaeg Kullamäelt kl. 6:35 → kl. 6:40.

Sõiduplaan alates 01. nobember 2015

Sõiduplaanid www.peatus.ee


Alates 07. septembrist korrigeeritakse sõiduplaani liinil 152 Tallinn - Kuusalu - Kolga – Loksa:

tööpäeval peatusest Balti jaam nihutatakse kell 7:00 väljumist viis minutit varasemaks → kella 6:55.

Idasuuna Loksa sõiduplaan alates 07.09.2015


Muudatused Loksa suunal alates 01. septembrist 2015

Alates 01. septembrist korrigeeritakse kõikide idasuuna liinide sõiduaegu, millega seoses muutuvad paljudel liinidel ka väljumisajad.

152 Tallinn - Kuusalu - Kolga - Loksa
lisatakse tööpäeval üks ring väljumisega peatusest Balti jaam kell 5:05 ja peatusest Loksa kell 6:05. Sellega seoses nihkub kella 5:55 väljumine Loksalt hilisemaks → 6:15.

Liinil 152 Tallinn – Kuusalu – Kolga – Loksa
alustatakse peatusest Balti jaam väljumisel kell 7:00 Loo/Kostivere teenindamist ja peatusest Loksa väljumisel kell 7:10 Kuusalu kooli teenindamist.

Liinil 155 Tallinn – Laagna – Kuusalu – Loksa
väljumine Loksalt kell 14:00 asendatakse liiniga 151 (väljumine Loksalt kl. 13:55), mis hakkab läbima peatust Kolga.

Liinil J2 Jõelähtme - Kaberneeme - Kullamäe
laupäevase ringi, väljumistega Jõelähtmelt kl 10:15 ja Kullamäelt kl 10:45, teenindamine lõpetatakse ja asendatakse, sarnaselt pühapäevaga, väljumistega Jõelähtmelt kl 13:15 ja Kullamäelt 15:20.


Perioodil aprill 2015 – oktoober 2015 toimuvad Tallinna – Narva mnt ehitustööd

Aprilli lõpust on planeeritud Tallinn – Narva mnt 30,9 – 37,7 km lõigul tee-ehitustööd ja sellega seonduvalt võib esineda idasuuna avalikel liinidel sõiduplaanides mõneminutilisi hilinemisi. Antud ehituslõigule jäävad kolm peatust: Valkla tee, Kivisilla, Kodasoo. Vahemikus aprill – oktoober 2015 võib esineda antud bussipeatuste asukohtade nihutamisi. Palume jälgida ajutist liikluskorraldust.

Harjumaa Ühistranspordikeskus vabandab võimalike ebameeldivuste pärast ja palume mõistvat suhtumist.


Piletihinnad ja ühistranspordi hinnatsoonide kaart

Sõiduplaanide paremaks kajastamiseks ootab transpordikeskus abistavat tagasisidet e-posti aadressil info@harjuytk.ee või telefonil 640 6780.

VALLALIIN NR 1 - Salmistu käigus igal kolmapäeval

VALLALIIN NR 2 - Hirvli käigus igal kolmapäeval

ÕPILASLIINID.

Vaata ka:
Tallinna linna tasuta ühistransport
Harjumaa Ühistranspordikeskus
Tpilet
Peatus.ee

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee