Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONI ÕIGUSAKTID

Kuusalu Vallavolikogu 28.02.2001 määrus nr 6
"Kuusalu valla reovee käitlemise eeskirja kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 26.10.2013, 40

Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2000 määrus nr 28
"Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 26.10.2013, 41

Kuusalu Vallavolikogu 25.04.2001 määrus nr 16
"Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord"
Avaldamismärge: RT IV, 26.10.2013, 43

Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2014 määrus nr 19
"Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri"
Avaldamismärge: RT IV, 05.06.2014, 27

Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2014 määrus nr 20
"Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri"
Avaldamismärge: RT IV, 05.06.2014, 26

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee