Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

KUUSALU VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA

Kuusalu Vallavolikogu 27.03.2013 määrus nr 10 "Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013–2024 kinnitamine"
Avaldamismärge: RT IV, 03.04.2013, 37

Lisa 1 Ühisveevärkide skeemid:

Andineeme ja Sõitme külade ühisveevärk (skeem nr AND-1)
Hara küla ühisveevärk (skeem nr HAR-1)
Joaveski küla ühisveevärk (skeem nr JOA-1)
Juminda küla ühisveevärk (skeem nr JUM-1)
Kaberla küla ühisveevärk (skeem nr KAB-1)
Kasispea küla ühisveevärk (skeem nr KAS-1)
Kiiu-Aabla küla ühisveevärk (skeem nr KIA-1)
Kiiu aleviku ühisveevärk (skeem nr KIU-1)
Kodasoo küla ühisveevärk (skeem nr KOD-1)
Kolga-Aabla küla ühisveevärk (skeem nr KOA-1)
Kolga aleviku ühisveevärk (skeem nr KLG-1)
Kolgaküla küla ühisveevärk (skeem nr KGK-1)
Kuusalu aleviku ja küla ühisveevärk (skeem nr KSL-1)
Lesi küla ühisveevärk (skeem nr LES-1)
Loksa küla ühisveevärk (skeem nr LOK-1)
Pedaspea küla ühisveevärk (skeem nr PPD-1)
Pudisoo küla ühisveevärk (skeem nr PUD-1)
Pärispea küla ühisveevärk (skeem nr PÄR-1)
Salmistu küla ühisveevärk (skeem nr SLM-1)
Suurpea küla ühisveevärk (skeem nr SRP-1)
Tammispea küla ühisveevärk (skeem nr TAM-1)
Tammistu küla ühisveevärk (skeem nr TMP-1)
Tapurla küla ühisveevärk (skeem nr TAP-1)
Turbuneeme küla ühisveevärk (skeem nr TRB-1)
Uuri küla ühisveevärk (skeem nr UUR-1)
Vahastu küla ühisveevärk (skeem nr VAH-1)
Valkla küla mõisa piirkonna ühisveevärk (skeem nr VLK-1)
Valkla vana küla piirkonna ühisveevärk (skeem nr VLK-3)
Vihasoo küla ühisveevärk (skeem nr VIH-1)
Viinistu küla ühisveevärk (skeem nr VIN-1)
Virve küla ühisveevärk (skeem nr VIR-1)

Lisa 2 Ühiskanalisatsioonide skeemid:

Andineeme ja Sõitme külade ühiskanalisatsioon (skeem nr AND-2)
Kiiu aleviku ühiskanalisatsioon (skeem nr KIU-2)
Kolga-Aabla küla ühiskanalisatsioon (skeem nr KOA-2)
Kolga aleviku ühiskanalisatsioon (skeem nr KLG-2)
Kolgaküla küla ühiskanalisatsioon (skeem nr KGK-2)
Kuusalu aleviku ja küla ühiskanalisatsioon (skeem nr KSL-2)
Salmistu küla ühiskanalisatsioon (skeem nr SLM-2)
Suurpea küla ühiskanalisatsioon (skeem nr SRP-2)
Uuri küla ühiskanalisatsioon (skeem nr UUR-2)
Vahastu küla ühiskanalisatsioon (skeem nr VAH-2)
Valkla küla mõisa piirkonna ühiskanalisatsioon (skeem nr VLK-2)
Valkla vana küla piirkonna ühiskanalisatsioon (skeem nr VLK-4)
Vihasoo küla ühiskanalisatsioon (skeem nr VIH-2)
Viinistu küla ühiskanalisatsioon (skeem nr VIN-2)

Eelnõu PDF ja DOCX

Enno PDF

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee