Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Loodus  
 
  Lahemaa rahvuspark
  Loodusressursid
  Looduskaitse
  Metsloomadest teavitamine
  Kaitseväe keskpolügoon
  Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
  Rehatse maastikukaitseala
  Kahala järve tervendamine

Maakorraldus  
 
  Maareformi hetkeseis
  Maamaks
  Katastriüksuse jagamine

Ohud  
 
  Keskkonnaohud

Ökokratt  
 
  Ökokratt

KUUSALU VALLA ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2013 – 2024

Eelnõu "KUUSALU VALLA ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2013 – 2024" NB! muudetud 20.03.2013 (NB! fail on väga suur ja allalaadimine võtab kaua aega)

1) Kuusalu aleviku ning küla ühisveevärk (skeem KSL-1)

2) Kuusalu aleviku ning küla ühiskanalisatsioon (skeem KSL-2)

3) Kiiu aleviku ühisveevärk (skeem KIU-1)

4) Kiiu aleviku ühiskanalisatsioon (skeem KIU-2)

5) Kolga aleviku ühisveevärk (skeem KLG-1)

6) Kolga aleviku rspektiivne ühiskanalisatsioon (skeem KLG-2)

7) Hara küla ühisveevärk (skeem HAR-1)

8) Joaveski küla ühisveevärk (skeem JOA-1)

9) Juminda küla ühisveevärk (skeem JUM-1)

10) Kaberla küla ühisveevärk (skeem KAB-1)

11) Kasispea küla ühisveevärk (skeem KAS-1)

12) Kiiu-Aabla küla ühisveevärk (skeem KIA-1)

13) Kodasoo küla ühisveevärk (skeem KOD-1)

14) Kolga-Aabla küla ühisveevärk (skeem KOA-1) NB! muudetud 20.03.2013

15) Kolgaküla küla ühisveevärk (skeem KGK-1)

16) Leesi küla ühisveevärk (skeem LES-1)

17) Loksa küla ühisveevärk (skeem LOK-1)

18) Pedaspea küla ühisveevärk (skeem PED-1)

19) Pudisoo küla ühisveevärk (skeem PUD-1) NB! muudetud 20.03.2013

20) Pärispea küla ühisveevärk (skeem PAR-1)

21) Salmistu ning Mäepea külade ühisveevärk (skeem SLM-1)

22) Salmistu küla ühiskanalisatsioon (skeem SLM-2)

23) Suurpea küla ühiskanalisatsioon (skeem SRP-2)

24) Tammispea küla ühisveevärk (skeem TMP-1)

25) Tammistu küla ühisveevärk (skeem TAM-1)

26) Tapurla küla ühisveevärk (skeem TAP-1)

27) Turbuneeme küla ühisveevärk (skeem TRB-1)

28) Uuri küla ühisveevärk (skeem UUR-1)

29) Uuri küla ühiskanalisatsioon (skeem UUR-2)

30) Vahastu küla ühisveevärk (skeem VAH-1)

31) Vahastu küla ühiskanalisatsioon (skeem VAH-2)

32) Valkla küla mõisa piirkonna ühisveevärk (skeem VLK-1)

33) Valkla küla mõisa piirkonna ühiskanalisatsioon (skeem VLK-2)

34) Valkla vana küla piirkonna ühisveevärk (skeem VLK-3)

35) Valkla vana küla piirkonna ühiskanalisatsioon (skeem VLK-4)

36) Vihasoo küla ühisveevärk (skeem VIH-1)

37) Vihasoo küla ühiskanalisatsioon (skeem VIH-2)

38) Viinistu küla ühisveevärk (skeem VIN-1)

39) Viinistu küla ühiskanalisatsioon (skeem VIN-2) NB! muudetud 20.03.2013

40) Virve küla ühisveevärk (skeem HAR-1)

41) Kolgaküla küla ühiskanalisatsioon (skeem KLG-2) NB! skeem lisatud 12.12.2012

42) Andineeme küla ühisveevärk (skeem AND-1) NB! skeem lisatud 05.02.2013

43) Andineeme küla ühiskanalisatsioon (skeem AND-2) NB! skeem lisatud 05.02.2013

44) Kolga-Aabla ühiskanalisatsioon (skeem KOA-2) NB! skeem lisatud 05.02.2013

45) Suurpea küla ühisveevärk (skeem SRP-1) NB! skeem lisatud 18.02.2013

Jäätmemajandus  
 
  Korraldatud jäätmevedu
  Sorteeritud jäätmed
  Loomsed jäätmed
  Jäätmehoolduseeskiri
  Jäätmekava
  Pakendikonteinerid Kuusalu vallas
  Jäätmejaam

Soojamajandus  
 
  Õigusaktid
  Kuusalu Soojus
  Kuusalu Soojuse Arengukava

Veevärk ja kanalisatsioon  
 
  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
  Hajaasustuse veeprogramm
  Puurkaevud
  Õigusaktid
  Hajaasustuse programm

Heakord  
 
  Kuusalu valla heakorraeeskiri
  Lemmikloomad

Probleemid  
 
  Heakord ja haljastus
  Tänavavalgustus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee