Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

KUUSALU EAKATE KODU

Aadress
Kuusalu tee 33
Kuusalu alevik
74601 Harjumaa

Telefon: 607 2203

Põhimäärus

Kuusalu Vallavalitsuse 12. veebruar 2015 korraldus nr 128 "Eakate Kodu teenuste hinnakirja kehtestamine".

Kuusalu Eakate Kodu avati Kriisikodu nime all 1993.a. Kuusalu ambulatooriumi ruumes. Esialgu oli selle eesmärgiks pakkuda peavarju kodututele. Alates 1994.a. augustist on asutus spetsialiseerunud vanurite hooldusele. Pakutakse ööpäevaringset põetust ja hooldust.

Hooldekodus on 10 püsikohta ja 1 ajutise hoolduse koht. Peamiselt võetakse hooldusele oma valla vanureid, vabade kohtade olemasolul ka mujalt.

Avahooldusteenusena pakub Eakate Kodu vanuritele sooja lõunat.

Alates 04. maist 2004 juhib asutust Küllike Enok.

Pildigalerii:

Eakate Kodu peale renoveerimist (september 2008, 13 pilti)
Eakate Kodu 10. sünnipäev (05.10.2004, 26 pilti)

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee