Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

Sotsiaalvalve teenus kindlustab hädalisele kiire abi

Eakate inimeste ning nende nooremate sugulaste igipõline mure ja probleem seisneb selles, kas, nende eakas sugulane tuleb üksi kodus olles turvaliselt toime. Pidev muretsemine viib nii mõnegi inimese mõtted hooldekodule, kus vanainimene on hoolduspersonali silme all ning probleemide korral on abi käeulatuses. Samas teame ka seda, et ega inimesed hea meelega oma kodust lahkuda ei soovi ning veedaksid oma vanaduspäevi ikka oma armsaks saanud kodus.

Meditech Estonia OÜ on selle aasta kevadest käivitanud üle-Eestilise sotsiaalvalve teenuse, mis juhatuse liikme Paavo Ala sõnul loob vanurite ning puuetega inimeste hoolekandes täiesti uue kvaliteedi ning hõlbustab koduhooldajate tööd.

Pidevalt käeulatuses olev häirenupp võimaldab vajadusel kohe abi kutsuda ja end kodus turvalisemalt tunda. Sotsiaalvalve teenus aitab eelkõige eakaid, aga ka puuetega inimesi, kes ühtpidi soovivad iseseisvat elu, teiseltpoolt aga vajavad kindlustunnet, et kui peaks näiteks inimene kukkuma, aga ise püsti ei saa, siis abi on ühe nupuvajutuse kaugusel.

Ka väga eakad teenuse tarbijad kinnitavad, et teenus annab juurde kindlustunnet, valveseade on väga lihtne ja selle kasutamist ei peaks küll keegi pelgama. Süsteem koosneb tavatelefoni või GSM võrku ühendatud hoolekandetelefonist ja randmel kantavast paanikanupust. Paanikanupule vajutades võtab sotsiaalvalvesüsteem koheselt ühendust teenusepakkuja ööpäevaringselt töötava häirekeskusega. Süsteem võimaldab kahepoolset suhtlemist abivajaja ning häirekeskuse operaatoriga ning peaks võimaldama abistajatele teate edastada oma korteri või maja igast nurgast eeldusel, et vaheuksed on avatud ning abivajaja kuuleb hoolekandetelefoni kõlari kaudu vestlevat operaatorit ning vastupidi. Vastavalt häire sisule informeerib operaator kliendi kontaktisikuid, kelleks võib olla omavalitsuse hooldustöötaja, lähedased, naaber vm. või kriitilise olukorra puhul kiirabi, päästeametit, politseid. Kui aga operaator abivajajat ei kuule, siis edastatakse siiski häireteade kontaktisikule, kes läheb kohapeale asja kontrollima, seega ei pea muretsema inimene ka juhul, kui ta asub hoolekandetelefoni kuuldeulatusest kaugemal (näiteks koduhoovis). Süsteemiga saab siduda lisaks veel ka erinevaid andureid, millest kõige olulisemaks on vast suitsuandur, mis lisaks kohapealsele häirele informeerib koheselt ka häirekeskust, mistõttu on võimalik saata koheselt abi teele. Seega aitab uudne sotsiaalvalveteenus lisaks tervisehädadele inimesi ka näiteks tuleõnnetuste või turvaprobleemide korral.

Sotsiaalvalvesüsteem

  • Sotsiaalvalveseadme komplekti kuulub hoolekandetelefon ning randmel või kaelas kantav häirenupp.
  • Hoolekandetelefon ühendatakse tavatelefoni või mobiilivõrku.
  • Häirenupp töötab valveseadmest kuni 200 m raadiuses.
  • Pakume ka erinevaid lisaseadmeid (suitsuandur, kukkumisandur, liikumisandur jm).

Sotsiaalvalveteenus

· Häirenupule vajutades võtab valvesüsteem ühendust ööpäev läbi töötava häirekeskusega.

· Kõnekeskus võtab häireteate vastu, püüab kliendiga suhelda ja välja selgitada häire põhjuse/probleemi tõsiduse ning seejärel:

a) lahendab probleemi telefoni teel

b) teavitab kliendi kontaktisikuid (omavalitsuse hooldustöötaja, sugulane vm.)

c) äärmuslikes olukordades kutsub välja kiirabi, päästeameti, politsei vm.

Hind

Täisteenuse korral, mis sisaldab seadmete renti, paigaldust, hooldust, ööpäevaringset kõnekeskuse teenust ning tehnilist tuge, maksab 490 krooni kuus.

Lisainformatsioon:

Paavo Ala

Juhatuse liige

Meditech Estonia OÜ

Tel: +372 56 569 998

E-mail: paavo.ala@medi.ee

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee