Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

KODUHOOLDUS

Kuusalu vallavolikogu kehtestas 1. jaanuarist 2003 koduteenuste osutamise tingimused ja korra Kuusalu vallas ning kinnitas ka koduteenuste loetelu.

Koduteenuseid osutatakse Kuusalu valla vanuritele, puuetega isikutele ja erivajadustega laste peredele või ka teistele isikutele, kes vajavad ajutiselt kõrvalabi. Koduteenuse osutamiseks esitab abivajaja vallavalitsusele vormikohase avalduse, mille järel temaga sõlmitakse leping, kus on kirjas, kes ja kui sageli teda külastab ning millist konkreetset abi ta saab.

Põhiteenused on eluliselt vajalikud igapäevatoimingud ja neid osutatakse seadusjärgsete ülalpidajateta abivajajatele tasuta (perekonnaseaduse mõistes on seaduslikud ülalpidajad lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad). Põhiteenuseid osutavad valla hooldustöötajad ja neile maksab vald oma eelarvest.

Tugiteenused on lisatoimingud (näiteks kodune suurpuhastus, transporditeenus, asjaajamise korraldamine), mida abivajaja võib tellida, ning nende eest tuleb eraldi maksta. Kõigi ostetavate või tellitavate kaupade eest peab tasuma tellija (näiteks ravimid tuuakse apteegist tasuta, kuid raha nende väljaostmiseks annab inimene ise).

KODUHOOLDUSTÖÖTAJAD KUUSALU VALLAS

koduhooldustöötaja Ulvi Rääk
koduhooldustöötaja Rutt Hirvo
koduhooldustöötaja Helve Tikva

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee