Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

Psühholoogilise nõustaja ja võlanõustaja vastuvõtud toimuvad:
Kuusalu Tervisekeskuses II korrusel teisipäeviti kell 14.00 - 19.00.
Loksa Tervisekeskuses II korrusel kolmapäeviti ja neljapäeviti 14.00 - 19.00
Vastuvõtt on Kuusalu valla elanikele tasuta. Vajalik ette registreerida.
Marika Lahe, tel. 56 907 273.

Kuidas säilitada ravikindlustuskaitse peale gümnaasiumi lõpetamist?

Ida-Harju Karjäärikohvik

pakub ka sel kevadel individuaalset nõustamist ja tuge noortele, kellel:
- on tekkimas raskusi kooli või klassi lõpetamisega
- on ebakindlus edasiõppimise valikute osas
- on vähe motivatsiooni oma õpinguid jätkata
- on vaja tuge oma karjääriplaneerimisel jne

Kui koolis on vähemalt kolm nõustamise soovijat, tuleb nõustaja ise Teie kooli.

Meie karjääriteenused on endiselt noortele TASUTA.

Võta meiega ühendust juba täna
noored@koostyykoda.ee
60 84 325, 58 04 12 70
Asume Anija mõisas, Anija vallas

Toredat kevadet ja meeldivat koostööd soovides,
Teie Ida-Harju Karjäärikohviku meeskond

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee