Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

PUUETEGA INIMESTE TOETUS

Toetus on ette nähtud raske ja sügava puudega isikute toimetuleku soodustamiseks ja seda võib maksta:

  • toimetulekuks vajaliku õpetuse või tõlketeenuse saamiseks
  • rehabilitatsiooniteenuse saamiseks
  • elu- või üldkasutatavate ruumide kohandamiseks
  • võimaluste loomiseks kutseõppe või töökoha saamiseks
  • tugiisiku või isikliku abistaja saamiseks

Toetuse taotlemiseks on vajalik puudega inimese või tema esindaja avaldus, millele lisatakse rahabilitatsiooniplaan (selle olemasolul), pere- või eriarsti soovitus ja/või hooldusvajaduse hindamise materjal, millest tuleneb konkreetse abi vajadus.

Toetuse määramiseks teeb vallavalitsusele ettepaneku volikogu sotsiaalkomisjon

Vaata lisaks:

Puuetega inimeste toetuse avaldus (Word DOC, 25 KB)

E-vormid: eesti.ee-s

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee