Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

TERVISETOETUS

Makstakse Kuusalu valla riskigruppi (vähekindlustatud isik või pere, kelle igakuine sissetulek jääb alla kohaliku toimetulekupiiri; lasterikas pere; seadusjärgsete ülalpidajateta üksi elav pensionär; raske või sügava puudega inimene) kuuluvale isikule või perele.

Ravimihüvitise taotlemiseks esitatakse esmakordsel pöördumisel arstitõend, mis kinnitab, et ravimite tarvitamine on inimesele eluliselt vajalik. Erandkorras võib vallavalitsus ravitoetust määrata ka arstiretsepti alusel, kui on võimalik eelnevalt välja selgitada ravimi maksumus. Sellisel juhul esitab toetuse saaja ostukviitungi pärast ravimi väljaostmist.

Avaldusele lisatakse ostetud ravimite nimelised maksekviitungid.

Toetust makstakse kuni 58 eurot ühele taotlejale kvartalis. Iga kord tuleb teha uus avaldus.

Hooldusvahendite, tervishoiuteenuse, prillide, proteeside ja tehniliste abivahendite muretsemiseks võib saada hüvitust kuni 128 eurot aastas ühele taotlejale. Arstitõend peab kinnitama abivahendite hädavajadust ja maksekviitung tehtud kulutusi.
Haigetranspordiks (haigete raviasutusse või tagasi toimetamiseks kui isiku tervisliku seisundi tõttu on vajadus kasutada invatransporti) on võimalik taotleda kuni 64 eurot aastas ühele taotlejale. Väljamakse aluseks on kuludokumendid või teenuse osutaja poolt esitatud arve.

Tervisetoetuse avaldus PDF (Adobe PDF, 14 KB) E-vorm

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas 28. jaanuari 2015. a määrusega nr 1 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kuusalu vallas".

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee