Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

Pildil olevas majas võtab vastu perearst dr Susanna Kari - kuusalutk@gmail.com meilile vastatakse tööaegadel. Hinnang.

Malle-Rutt Hõimoja vastuvõtt alates 01.09.2015 neljapäeviti 8.30-14.00. Hinnang.

01.09.2015-31.12.2015 töötab Kuusalu tervisekeskuses asendusarst Ellen Kamenik, vastuvõtu ajad samad, mis Susanna Karil.

Andmed teiste spetsialistide kohta, kes tervisekeskuses terviseteenuseid osutavad:

Psühholoogilise nõustaja ja võlanõustaja vastuvõtud toimuvad:
Kuusalu Tervisekeskuses II korrusel T, K ja R kell 14.00 - 19.00.
Vastuvõtt on Kuusalu valla elanikele tasuta. Vajalik ette registreerida.
Marika Lahe, tel. 56 907 273.

Kuusalu vallas ja Loksa linnas osutab koduõendusteenust Alba Õendusteenused OÜ.
Teenindamine toimub perearsti saatekirja alusel.
Info telefonil 58506333 ja kodulehel: http://www.albaoendus.ee/?id=11.

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee