Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Kontaktid  
 
  Haridusteenistus
  Hoolekandeteenistus

Tervishoiuasutused  
 
  Kuusalu Tervisekeskus
  Perearstid Loksal
  Apteegid
  Kuusalu Tervisestuudio
  Ravijärjekord

Sotsiaalasutused  
 
  Kuusalu Eakate Kodu

Ühendused  
 
  Kuusalu Seenioride Seltsing
  Ida-Harjumaa Invaühing

Lastekaitse  
 
  Lastekaitse

Komisjonid  
 
  Alaealiste komisjon

Kuidas lühendada ravijärjekorda eriarsti vastuvõtule?

Väga erinevate teenuste saamiseks tuleb inimesel end registreerida järjekordi. Iseenesest mõistetav on pikk etteregistreerimine juuksuri juurde, mõnele kontserdile või ka autoteenindusse. Arstilt konsultatsiooni saamine ei ole siin erand. Mitmed on kogenud ooteaegu, milleks enne registreerimist pole vaim valmis olnud.

Ravijärjekordade lühendamiseks saavad patsiendid ise palju ära teha. Esiteks aitab eriarstide järjekordi vähendada hea koostöö perearstiga. Oma terviseprobleemiga tulekski esmalt pöörduda perearstile. Perearstid on suutelised suurema hulga probleemidest ise lahendama ning paljudel juhtudel ei ole eriarsti vastuvõttu vajagi. Vajadusel suunab perearst patsiendi eriarsti, õe või ämmaemanda juurde.

Vali arsti ja raviasutust

Kui perearst on patsiendi suunanud eriarstile, ning tema vastuvõtule pääsemiseks on pikk järjekord, siis on võimalik leida viise selle lühendamiseks.

Esiteks on patsiendil võimalus ja õigus valida raviasutust, kuhu eriarstile minna. Erinevates raviasutustes võivad ravijärjekordade pikkused oluliselt erineda. Seega soovitame alati ooteaegade pikkusi uurida mitmest erinevast raviasutusest ning võimalusel valida enda jaoks sobivaima ooteajaga koht. Enamustel suurematel raviasutustel on olemas ka digiregistratuurid, kust sellele infole kiiresti ja mugavalt ligi pääseb. Ravile võib minna ükskõik missuguse haigekassa lepingupartneri juurde üle kogu Eesti.

Teiseks on patsiendil võimalus valida arsti. Isegi kui perearst on saatekirjale kirjutanud mõne kindla raviasutuse või arsti nime, tasub alati uurida ka teiste sama eriala spetsialistide vabade vastuvõtuaegade kohta. Kui patsient ei vali arsti ja on nõus pöörduma ükskõik, missuguse sama eriala arsti poole, on ravijärjekord harilikult tunduvalt lühem.

Tasuline visiit

Mõned raviasutused pakuvad ka tasulisi visiite. Need on visiidid, mida raviasutused saavad pakkuda siis, kui neil jääb haigekassa ostetud visiitidest personali tööressurssi üle. Tasulisi visiite on võrreldes nn haigekassa ostetud visiitidega oluliselt vähem, ühtlasi kasutatakse neid harvem ja seetõttu on võimalik tasulisele vastuvõtule pääseda kiiremini. Meeles peab aga pidama seda, et tasulise visiidi puhul tuleb inimesel endal maksta nii visiiditasu kui ka võimalike uuringute ning protseduuride eest. Hinnad kehtestab iga raviasutus ise ning kogu teenus võib lõppkokkuvõttes kujuneda päris kalliks. Seepärast soovitame alati, kui raviasutus pakub tasulist visiiti, uurida ka nn haigekassa poolt tasutavate visiidide kohta.

Visiidi tühistamisest teavita raviasutust

Väga tähtis on ka, et patsient teavitaks raviasutust, kui ta ei saa mingil põhjusel vastuvõtule või haiglaravile tulla. Mõnede arstide väitel ulatub nn „tühjade visiitide“ (visiidid, mille puhul arsti aeg on broneeritud, kuid inimene tegelikkuses vastuvõtule ei tule) arv isegi kuni 20% - ni kõikidest vastuvõttudest. Õigeaegse teavituse korral, vähemalt 24 tundi enne visiiti, saab vabastada vastuvõtu või haiglaravile tuleku aja ning teistel patsientidel on võimalik aeg broneerida ja saada abi kiiremini.

Kuigi ravijärjekordi tõenäoliselt kaotada ei õnnestu, aitab erinevate osapoolte hea koostöö tagada patsiendile õigeaegse ja vajaliku abi.

Ravikindlustuse nimel head tervist soovides

Ado Viik

EHK Harju osakonna direktor

Sotsiaaltoetused  
 
  Sotsiaaltoetuste andmise kord
  Tervisetoetus
  Toidutoetus
  Toimetulekutoetus
  Osalustasu toetus
  Vältimatu abi toetus
  Ühekordne toetus
  Sünnitoetus
  Kriisitoetus
  Hooldajatoetus
  Elluastumistoetus
  Lasterikaste perede toetus
  Jõulutoetus
  Juubelitoetus
  Aabitsatoetus
  Puuetega inimeste toetus
  Lapsehoiuteenuse toetus
  Matusetoetus
  Vajaduspõhine peretoetus

Sotsiaalteenused  
 
  Koduhooldus
  Nõustamine ja tugi noortele
  Häirenuputeenus
  Kasulikud lingid
  Erihoolekandeteenus

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee