Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Ametlikud vormid

Laienenud on ametlike vormide valik

Kuusalu Vallavalitsus on laiendanud ametlike vormide valikut. Ametlikud vormid on taotlused, päringud jms, mille esitamiseks seni on vaja olnud pabereid täita, allkirjastada ja vallamajja kohale viia. Riigiportaalis eesti.ee aga tuleb ametlike vormide kasutamiseks täita ekraanil olev vorm ja see samas ka digitaalselt allkirjastada. Riigiportaali sisenemiseks ja vormi allkirjastamiseks tuleb kasutada ID-kaarti või mobiil-ID-d. Täidetud vorm saadetakse automaatselt vallavalitsusse, kus taotlust menetlema asutakse. Kui taotlusele on vaja lisada täiendavaid dokumente (näiteks tõendid, pangaväljevõtted jms) saab need vormidele failidena lisada. Ainult paberkujul olevad dokumendid tuleb selleks eelnevalt arvutisse skaneerida.

Kõiki taotlusi saab täita ka endistviisi paberil ja ise vallamajja tuua. Ametlikud vormid on lisavõimalus, mis aitab paljudel oma aega kokku hoida.

Ametlike vormidena saab esitada enamikku taotlustest, seda näiteks sotsiaaltöö, hariduse ning ehituse ja planeerimise alal.

Kõik Kuusalu valla ametlikud vormid: Riigiportaal

Kohaliku omavalitsuste ja riigiga suhtlemisel kasutatavad blanketid on koondatud Eesti.ee Teabeportaalis.

Kantselei

Teabenõue PDF - E-vorm
Elukohateade.

Elukohateade (PDF) (prinditav)

https://www.eesti.ee/portaal/!rrteenus.avaldused?tab=uusavaldus&uus=1&aliik=A01

Elukohateade (3.14 MB, PDF) (elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav)

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastiku-statistika/lisa_1_elukohateade_taidetav_sm_0.pdf

Riigiportaalis eesti.ee esitatav elukohateade: https://www.eesti.ee/portaal/!rrteenus.avaldused?tab=uusavaldus&tutvustus=1&aliik=A01

Haridus, vaba aeg

Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlus - DOCX (sobib arvutis täitmiseks kõige paremini)
Sama
RTF

Lasteaiakoha taotlemise avaldus (Word DOC, kB), sama PDF failina, E-vorm. Nüüd on meil olemas ka elektrooniline lasteaia järjekord, see kättesaadav kõigile vanematele, keda asi huvitab: http://soft.sepeks.ee/kuusalu/
Avaliku ürituse korraldamise taotlus (PDF) sama (DOC)
Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus politseile (DOC)
Kuusalu valla taidlusringide toetuse taotlus (Word DOC, 93 KB)
Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse kasutamise aruanne (Word DOC, 65 KB), sama PDF failina avaneb siit;
Ametikooli õpilase toidutoetuse avaldus (Word DOC, 40 KB)

Uus Üldhariduskooli õpilase sõidukompensatsiooni taotlus (Word DOC, 65KB) E-vorm

Sotsiaal- ja tervishoid

AVALDUS VAJADUSPÕHISE PERETOETUSE SAAMISEKS - DOC, Sama PDF
ESILDIS sotsiaaltoetuse maksmiseks - PDF
KOOLI ESILDIS Aabitsatoetuse maksmiseks - PDF
Kriisitoetuse avaldus (Word DOC, 23 KB) E-vorm
Lasterikaste perede toetuse avaldus (Word DOC, 22 kB). Sama PDF E-vorm
Matusetoetuse avaldus (DOC, uus vorm) E-vorm
Osalustasust vabastamise avaldus (DOC, uus vorm) E-vorm
Puudega inimeste toetuse avaldus (Word DOC, 25 KB) E-vorm
Toimetulekutoetuse avaldus - PDF E-vorm
Ühekordne toetus (Word DOC, 36 KB), Ühekordse toetuse avaldus.MHT (Singel File Web Page) E-vorm
Sünnitoetuse avaldus (DOC, uus vorm) E-vorm
Hooldajatoetuse avaldus (Word DOC, 42 KB)
Lapsehoiuteenuse toetuse avaldus (Word DOC, 32 KB) E-vorm
Tervisetoetuse avaldus PDF (Adobe PDF, 14 KB) E-vorm
Toidutoetuse avaldus (DOC, uus vorm)
Ametikooli õpilase toidutoetuse avaldus (DOC, uus vorm)
Koolide esildis aabitsatoetuse maksmiseks (Word DOC, 43 KB), sama PDF failina.
Taotlus Kuusalu Vallavalitsuse ja Loksa Linnavalitsuse alaealiste komisjonile (Word DOC, 36 KB)

Kuusalu valla tunnustuse määramiseks
TAOTLUS (aukodanik, aumärk, tänukiri, rahaline preemia) DOC, PDF, E-vorm

Äritegevus
Taotluste vormid ja juhendid

EHITUSE JA PLANEERIMISE ALASED TAOTLUSTE VORMID asuvad siin

Korraldatud jäätmeveost loobumine E-vorm sama DOC

Raieloa taotlus (Adobe PDF, 19 KB) E-vorm

Nõusolek maaüksuste aadressi muutmiseks DOC E-vorm

Katastriüksuse jagamisel on vaja katastriüksuse jagamise plaani ja avaldust. DOC,
kuna iga maaüksuse jagamine on oma olemuselt ja eesmärgilt eripärane, siis täpsemat infot annavad vanemmaakorraldajad Sirje Muru - 6066386 ja endise Loksa valla territooriumi osas Enno Tammemäe - 6066388.

Kohaliku omavalitsuste ja riigiga suhtlemisel kasutatavad blanketid on koondatud Eesti.ee Teabeportaalis.

E-vormid: eesti.ee-s

Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise tao.. Nõutav on vormi digitaalne allkirjastamine
Raieloa taotlus Nõutav on vormi digitaalne allkirjastamine
Kiri ettevõtjalt

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee