Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

KUUSALU VALLA EELARVE

2016. aasta eelarve

Kuusalu valla 2016. aasta eelarve kinnitamine 22.12.2015 Volikogu määrus nr 21

2015. aasta eelarve

Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve kinnitamine 22.12.2015 Volikogu määrus nr 22
Kuusalu valla 2015. aasta II lisaeelarve kinnitamine 17.06.2015 Volikogu määrus nr 13
Kuusalu valla 2015. aasta I lisaeelarve kinnitamine 25.03.2015 Volikogu määrus nr 6
Kuusalu valla 2015. aasta eelarve kinnitamine 22.12.2014 Volikogu määrus nr 32
Eelarve 2015
Seletuskiri - PDF

2014. aasta eelarve

Kuusalu valla 2014. aasta II lisaeelarve kinnitamine 22.12.2014 Volikogu määrus nr 31
Kuusalu valla 2014. aasta I lisaeelarve kinnitamine 27.08.2014 Volikogu määrus nr 25
Kuusalu valla 2014. aasta eelarve kinnitamine 26.02.2014 Volikogu määrus nr 4
Eelarve 2014
Seletuskiri - http://avalik.kuusalu.ee/document.aspx?poid=172191&guid=2e66892a-6971-7e0a-457f-828b078ed355

2013. aasta eelarve

Kuusalu valla 2013. aasta III lisaeelarve kinnitamine 19.12.2013 Volikogu määrus nr 20
Kuusalu valla 2013. aasta II lisaeelarve kinnitamine 25.09.2013 Volikogu määrus nr 15
Kuusalu valla 2013. aasta I lisaeelarve kinnitamine 26.06.2013 Volikogu määrus nr 14
Kuusalu valla 2013. aasta eelarve kinnitamine 27.02.2013 Volikogu määrus nr 3
Eelarve 2013

Seletuskiri

2012. aasta eelarve

Kuusalu valla 2012. aasta lisaeelarve kinnitamine 29.09.2012 Volikogu määrus nr 10
Seletuskiri

Kuusalu valla 2012. aasta eelarve kinnitamine 28.03.2012, Volikogu määrus nr 5
Seletuskiri

2011. aasta eelarve

Kuusalu valla 2011. aasta I lisaeelarve kinnitamine, 11.07.2011, Volikogu määrus nr 15
Seletuskiri
Kuusalu valla 2011. aasta eelarve kinnitamine, 23.03.2011, Volikogu määrus nr 3
Seletuskiri

2010. aasta eelarve

Kuusalu valla 2010.aasta II lisaeelarve kinnitamine, 22.12.2010, Volikogu määrus nr 33.
Kuusalu valla 2010.aasta I lisaeelarve II lugemine ja kinnitamine, 06.10.2010, Volikogu määrus nr 16.
Kuusalu valla 2010. aasta eelarve kinnitamine, 31.03.2010, Volikogu määrus nr 4
Seletuskiri

2009. aasta eelarve

Kuusalu Vallavolikogu 16.12.2009 määrus nr 26 "Kuusalu valla 2009. aasta II lisaeelarve kinnitamine" ja määruse lisa )tulud, kulud ja seletuskiri)
Kuusalu Vallavolikogu 26.08.2009 määrus nr. 21 "Kuusalu valla 2009. aasta I lisaeelarve kinnitamine" ja määruse lisa (tulud, kulud ja seletuskiri)
Kuusalu valla 2009. aasta eelarve EA_2009 ja seletuskiri pdf (Adobe PDF, 129 KB)
Kuusalu valla 2009. aasta eelarve kinnitamine (Adobe PDF, 38 KB)

2008. aasta eelarve
Kuusalu valla 2008. eelarve (Excel XLS, 76 KB)
Kuusalu valla 2008. aasta eelarve kinnitamine (Adobe PDF, 23 KB)
Eelarve seletuskiri (Word DOC, 289 KB)
Lisaeelarve (Excel XLS)

2007. aasta eelarve
Kuusalu valla 2007. a eelarve tulud (Excel XLS, 21KB)
Kuusalu valla 2007. a eelarve kulud (Excel XLS, 41 KB)
Eelarve seletuskiri (Word DOC, 251 KB)

2006. aasta eelarve
Kuusalu valla 2006. aasta eelarve kinnitamine (Adobe PDF, 2.01 MB)
Eelarve seletuskiri (Word PDF, 425 KB)

2005. aasta eelarve
Kuusalu valla 2005.a eelarve koos seletuskirjaga (Adobe PDF, 1,51 MB)
Valla 2005. a eelarve täitmine seisuga 28.02.2005

2004. aasta eelarve
Kuusalu valla 2004. a eelarve (Adobe PDF, 492 KB)
Valla 2004. a eelarve täitmine

2003. aasta eelarve
Kuusalu valla 2003.a eelarve (Adobe PDF, 590 KB)
Kuusalu valla 2003.a eelarve seletuskiri (Adobe PDF, 280 KB)

Valla 2003.a eelarve täitmine

2002. aasta eelarve
Kuusalu valla 2002.a eelarve kinnitamine (Adobe PDF, 130 KB)
Kuusalu valla 2002 aasta eelarve seletuskiri (Adobe PDF, 122 KB)

Valla 2002.a eelarve täitmine

Eelmiste aastate eelarved:
Kuusalu valla 1999 aasta eelarve (Adobe PDF, 110 KB)
Kuusalu valla 2000 asta eelarve (Adobe PDF, 101 KB)
Kuusalu valla 2001 aasta eelarve (Adobe PDF, 301 KB)

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee