Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt


KUUSALU VALLA
2009. aasta majanduslike huvide deklaratsiooni avalikustamisele kuuluvad andmed


1. Ees- ja perekonnanimi
3. Ametikoht
4. Asutus (tööandja)
5. Ametipalga aste ja ametipalk
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad)
7. Registrisse kantud õhusõidukid, veesõidukid ja nende osad
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (eminent,liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus)
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv)
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms):
12. Muud regulaarsed tulud


VALLAVOLIKOGU

1. Andres Allmägi. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Talumaa Harjumaal Kuusalu vallas. 7. S/A Peugeot (1986), S/A Nissan Almera (2007) 8. Ei ole. 9. Hansapank arveldusarve, Sampo pank arveldusarve.10.Sampo pank kodulaen 5267 EUR 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis, OÜ Disainkivi.

1. Matti Krönström. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei oma. 7. S/A Nissan Micra 1999. 8. Ei ole. 9. Swedbank lihtarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Kuusalu vallavalitsus juhtumis-ja kontrollorgani liikmetasu, pension, lepingute tasu Kernu vallavalitsus, Kiili vallavalitsus, Palk Kiili vallavalitsus, OÜ Sõnumitooja honorar.

1. Mait Kröönström. 3. Volikogu liige- komando pealik. 4. Kuusalu Vallavolikogu -Põhja-Eesti Päästekeskus. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Elamumaa 3 tk Kuusalu vald, Harjumaa; korter Harjumaa Kuusalu vald, maatulundusmaa 2 tk Harjumaa Kuusalu vald. 7. Ei ole. 8. OÜ Sinivel lihtaktsia 40 tk, 1000 kr, 40 000 kr. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk Põhja-Eesti Päästekeskus; Kuusalu vallavalitsus juhtumis-või kontrollorgani liikme tasu, Eesti Jalgpalli Liit töövõtulepingu tasu.

1. Kaja Martinson. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Harjumaal Kuusalu vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto 1, krediidikonto 1, SEB pank arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Swedbank autoliising. 12. Kolga Lasteaed juhataja töötasu; volikogu liikme hüvitus, sotsiaalkomisjoni esimehe ja hariduskomisjoni liikme hüvitis.

1. Enn Kirsman. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Pole 6. Korteriomand Harjumaal Kuusalu vallas (abikaasade ühisomand)¸hoonestatud kinnistu Harjumaal Kuusalu vallas (abikaasade ühisvara); hoonestamata kinnistu Harjumaal Kaberla külas (abikaasade ühisvara). 7. S/A Mazda 323 (2000) (abikaasade ühisvara). 8. Nordea Pensionifond A 9966,726 tk 13,1170 EEK, 130 733,54 EEK. 9. Hansapank 2 arvelduskontot, Nordea pank 4 arvelduskontot. 10. Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal 58157 EUR (kodulaen, abikaasade ühine kohustus). 11. Ühishüpoteek summas 1450000 kr Nordea Bank Finland Plc kasuks seatud kodulaenu katteks. AS Nordea Finance Estonia 14286,70 EUR (sõiduauto Kia Carnival 2,9 kasutusrendi jääkmaksumus). 12. Töötasu MTÜ Kirsmani Perekonna selts, kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamise eest MTÜ Eesti Lastevanemate liit, MTÜ Aita Naabrit ja MTÜ Kirsmani Perekonna Selts, honorarid ja esinemistasud, Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitis.

1. Ülo Kraus. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maa Ida-Virumaa, Maidla vald. 7. SA Toyota Corolla-Verso 2007, SA BMW-530 2006, SA Fiat-Bravo 2002. 8. Ei oma. 9. Swedbank 2 arvelduskontot. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis, pension.

1. Sulev Valdmaa. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa ja elamu Harjumaal Kuusalu vallas; maatulundusmaa ja suvila Kuusalu vallas Harjumaal. 7. S/A Volvo S-40 (2002). 8. SEB progressiivne pensionifond 6645,5 14,35 95332.36 kr. 9. Swedbank- arvelduskonto, kogumishoius; SEB pank arvelduskonto, tähtajaline hoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk Riiklik Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskus; palk JTI, tasu SA Kultuurileht Tallinna Ülikool, Kuusalu Vallavolikogu liikme ja komisjoni esimehe hüvitis.

1. Raul Valgiste. Volikogu liige- juhatuse esimees. 4. Kuusalu Vallavolikogu- OÜ Kuusalu Soojus. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Korter (abikaasaga kaasomandis) Kuusalu külas Harjumaal. 7. SA Citroen Xsara 1,6 (1997). 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal arvelduskonto, krediidikonto. 10. Eluasemelaen Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal 134946 EUR. 11. Ei ole. 12. Palk OÜ Kuusalu Soojus, FIE tulu.

1. Marika Astor. 3. Volikogu liige –juhataja. 4. Kuusalu vallavolikogu -Vihasoo Lasteaed-Algkool. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Korter Harjumaal Kuusalu vallas. 7. Sõiduauto WW Golf 2001. 8. Swedbank -pensionifond K2, osakuid 4894,819; Swedbank –pensionikindlustus; Swedbank – Ida-Euroopa aktsiafondi A-osak. 9. Hansapank arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vihasoo Lasteaed-Algkool palk, lisatasu õppetundide eest; Kuusalu vallavolikogu liikme hüvitis.

1. Värner Lootsmann. 3. Volikogu liige- linnapea. 4. Kuusalu vallavolikogu- Loksa Linnavalitsus. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Kinnistu 2 tk Kuusalu vald Harjumaa, kinnistu Rae vald Harjumaa. 7. Kiili paat 440. 8. Investeerimisportfell läbi SEB panga 42000 EEK. 9. SEB pank arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto. 10. SEB pank 1600000 EEK kasutuslaen. 11. SEB liising 7100 EEK kuus. 12. Kuusalu Vallavalitsus volikogu liikme tasu, Riigikogu kantselei pension, Harju Maavalitsus palk, hüvitus.

1. Urmas Paomees. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Mäepea küla Kuusalu vald, maatulundusmaa Muuski küla Kuusalu vald, maatulundusmaa Mäepea küla Kuusalu vald, maatulundusmaa Mustametsa küla Kuusalu vald. 7, Audi A4 2001. 8. H&U OÜ osa 20 000 EEK, koguväärtus 40 000 EEK. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. Swedbank eluasemelaen 1030000 EEK. 11. Hüpoteek Swedbanga laenu tagamiseks. 12. FIE Urmas Paomees, Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitis, vabaajakomisjoni esimehe hüvitis.

1. Henn Pärn. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Talu Kuusalu vallas, korter Tallinnas, maja Tallinnas. 7. Peugeot 407 (2006). 8. Ei ole. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension, Kuusalu vallavalitsus hüvitis, Sotsiaalministeerium palk.

1. Mart Reimann. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Saunja küla Kuusalu vald. 7. Ei ole. 8. Swedbank pensionifond V3, osakuid 759.286 osaku hind 13.7705, koguväärtus 12533.45 väärtus 56866,47; 30500 kr nimiväärtusega osa Reimann Retked OÜ; 20 000 kr nimiväärtusega osa Mikumardi OÜ. 9. Swedbank arvelduskonto, krediidikonto. 10. Swedbank õppelaen 82840.64, Sampo pank kodulaen (kaastaotleja 50%) 1272463.10. 11. Kinnistul hüpoteek summas 2080000 kr Sampo Panga kasuks laenulepingu tagatiseks. 12. Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitis, vabaajakomisjoni liikme ja keskkonnakomisjoni esimehe hüvitis, Tallina Ülikool palk.

1. Raivo Sammelselg. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Rehatse küla Kuusalu vald. 7. SA Opel Omega Caracan (1995), haagis MAZ 8114 (1987), haagis Respo 751 (2008), väikelaev Buch K-400R (2006). 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto (2). 10. Swedbank eluasemelaen 52717, 93 EEK. 11. Ei ole. 12. Palk CF&S Estonia AS, Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitis, korrakaitsekomisjoni esimehe hüvitis, külaelukomisjoni-ja eelarve-ja majanduskomisjoni liikme hüvitis.

1.Ott Sandrak. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Kolga alevikus Kuusalu vallas 2 tk. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank arveldusarve, Sampo pank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis, OÜ Comtour töötasu, muud laekumised erinevate tööde eest.

1. Mart Sestverk. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. SA Volvo (1996). 8. OÜ uuri Agro osa 1 42000 42000. 9. Swedbank arveldusarve 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Kuusalu vallavalitsus juhtimisorgani liikme tasu, Põhja Politseiprefektuur töövõtu-, käsundus või muu lepingu alusel makstud palk, AS G4S palk, AS G4S Ida-Eesti palk.

1. Herko Sunts. 3. Volikogu liige- peadirektori asetäitja. 4. Kuusalu Vallavolikogu- Tööinspektsioon. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Maatulundusmaa Otepää vald Kastolatsi küla, elamumaa Kuusalu vald Kiiu alevik, elamumaa Kuusalu vald Kiiu alevik. 7. Ei ole. 8. Swedbank pensionikindlustus 17015,25 kr, Swedbank Pensionifond K3 6675,069 tk, osaku hind 14,434 kr, koguväärtus 96347,95 kr. Baltiba aktsia 100 tk, nimiväärtus 10 kr, koguväärtus 1000 kr. Tallink Grupp aktsia 200 tk, nimiväärtus 10 kr, koguväärtus 2000 kr. OÜ Lahe Koht osa väärtusega 20 000 kr. 9. Swedbank -arvelduskonto 2 tk, krediidikonto 1 tk, väärtpaberi konto 1 tk, tähtajalise hoiuse konto 1 tk, eluasemelaenu konto 1 tk, kogumispensioni konto 1 tk, elukindlustuse kogumise konto 1 tk, SEB Pank - arvelduskonto 1 tk, krediidikonto 1 tk, väärpaberi konto 1 tk; Danske Pank arvelduskonto. 10. Swedbanga eluasemelaen 55091,63 EUR. 11. Kinnistul nr 10223802 hüpoteek summas 1 milj Hansapanga kasuks laenulepingu tagatiseks. Danske Pank auto liising 130872,82 kr. 12. Kuusalu vallavolikogu liikme hüvitis, eelarve-ja majanduskomisjoni esimehe hüvitis, palk Tööinspektsioonist.

1. Tõnu Tamm. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Kuusalu vald. ½ maatulundusmaast Kuusalu vald. 7. SA Opel Zafira (2001). 8. OÜ ViisarBalt osa 33% 40000 kr. 9. SEB arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu aseesimehe hüvitis, komisjoni liikme hüvitis, OÜ ViisarBalt juhatuse liikme tasu.


VALLAVALITSUS

1. Kalmer Märtson. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Korter 1-toaline Kiiu alevikus Kuusalu vallas (ühisvara abikaasaga), korter 2-toaline Kiiu alevikus Kuusalu vallas (ühisvara abikaasaga), maatulundusmaa Puhja vallas Tartumaal, elamumaa Puhja alevikus Tartumaal, elamumaa Kuusalu alevikus, elamumaa Kolga-Aabla külas Kuusalu vallas (ühisvara abikaasaga), elamumaa Sõitme külas Kuusalu vallas. 8. OÜ Hinnu Seafarm osatäht 1 tk, nimiväärtus 59900 kr, koguväärtus 59900 kr, Swedbank pensionifond K2, osakuid 241,331, osaku hind 12,4544, koguväärtus 103251,55 kr. 9. Swedbank arvelduskonto, tähtajalise hoiuse konto, kogumispensioni konto, SEB pank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Kuusalu vallavalitsuse liikme hüvitis, volikogu komisjoni liikme hüvitis, palk OÜ Hinnu Seafarm.

1. Kunnar Vahtras. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. 18 kinnistut Kuusalu vallas. 7. SA Mitsubishi Galant (1998), S7A Mercedes Benz 1998. 8. OÜ Starwood 40000.- 2750425.-, Swedbank pensionifond K2 41247.- 40807.-. 9. Swedbank arvelduskonto 2 tk, krediitkaart. SEB arvelduskonto. 10. Swedbank eluasemelaen 517403.-. 11. Hüpoteek Swedbank 760000.-, hüpoteek OÜ Weinamm Invest 2000000-. 12. OÜ Starwood palk, Kuusalu vallavalitsuse liikme hüvitis, volikogu komisjoni liikme hüvitis.

1.Kaupo Parve. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Harjumaal Kuusalu vallas, elamumaa ¼ kaasomandis Kiiu alevikus, maatulundusmaa ¼ kaasomandis Harjumaal Kuusalu vallas, elamumaa 4/16 kaasomandist Harjumaal Salmistu külas, maatulundusmaa Harjumaal Kuusalu vald, elamumaa Kuusalu vald Harjumaa, laut Harjumaal Allika külas. 7. UAZ buss (1988), buss KAVZ (1989). 8. Vemus OÜ 1 40 000 40 000 EEK, Tallink Grupp Aktsia 200 5,59 1158,00, Swedbank pensionifond K3 9,826 14,3499 141,00. 9. Swedbank arvelduskonto 1, Swedbank limiidikonto, Sampo pank limiidikonto, SEB pank arvelduskonto 1. 10. 55000 EEK väikelaen Swedbank. 11. Harju Maa-amet maatulundusmaa 37 000.12. Vemus OÜ töötasu, nõukogu liikme tasu OÜ Kuusalu Soojus, Caviar Productions OÜ, Kuusalu Vallavalitsuse liikme hüvitis.

1. Madis Praks. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Soorinna küla Harjumaa Kuusalu vald, elamumaa Soorinna küla Harjumaa Kuusalu vald. 7. S/A Peugeot 307 (2001), järelhaagis Tiki Treiler (1992), motoratas Yamaha 125 TD 2005. 8. SEB Ühispanga progressiivne Pensionifond 3287,94 14,38 47299 kr, Hansa Pensionifond K3 3174 tk, 15,91 45376 kr. 9. Hansapank arvelduskonto, SEB Ühispank arvelduskonto. 10. SEB Ühispank eluasemelaen 17678,21 EUR. 11. Ei ole. 12.Kuusalu Vallavalitsuse liikme hüvitis.

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee