Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

KUUSALU VALLA
2010. aasta majanduslike huvide deklaratsiooni avalikustamisele kuuluvad andmed

1. Ees- ja perekonnanimi
3. Ametikoht
4. Asutus (tööandja)
5. Ametipalga aste ja ametipalk
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad)
7. Registrisse kantud õhusõidukid, veesõidukid ja nende osad
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (eminent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus)
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv)
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms)
12. Muud regulaarsed tulud (tulu suurust näitamata)

VALLAVOLIKOGU

1. Andres Allmägi. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Talumaa Harjumaal Kuusalu vallas. 7. S/A Nissan Almera (2007) 8. Ei ole. 9. Swedbank arveldusarve, Sampo pank arveldusarve. 10. Sampo pank kodulaen 4801,20 EUR 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis, pension.

1. Matti Krönström. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. S/A Nissan Micra 1999. 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Kuusalu vallavalitsus liikmetasu, töövõtt; pension, töövõtt Kernu vallavalitsus, töövõtt Kiili vallavalitsus, OÜ Sõnumitooja honorar, OÜ Kuusalu Soojus liikmetasu, AS Eesti Ajalehed leping.

1. Mait Kröönström. 3. Volikogu liige- komando pealik. 4. Kuusalu Vallavolikogu -Põhja-Eesti Päästekeskus. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Elamumaa 3 tk Kuusalu vald, Harjumaa; korter Harjumaa Kuusalu vald, maatulundusmaa 2 tk Harjumaa Kuusalu vald. 7. S/A Seat Alhambra 1999. a. 8. OÜ Sinivel lihtaktsia 40 tk, 1000 kr, 40 000 kr. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk Põhja-Eesti Päästekeskus; Kuusalu vallavalitsus juhtumis-või kontrollorgani liikme tasu, Eesti Jalgpalli Liit töövõtulepingu tasu.

1. Kaja Martinson. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Harjumaal Kuusalu vallas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto 1, krediidikonto 1, SEB pank arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Swedbank autoliising. 12. Kolga Lasteaed direktori töötasu; volikogu liikme hüvitus, sotsiaalkomisjoni esimehe hüvitis.

1. Enn Kirsman. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Pole 6. Korteriomand Harjumaal Kuusalu vallas (abikaasade ühisvara), hoonestatud kinnistu Harjumaal Kuusalu vallas (abikaasade ühisvara); hoonestamata kinnistu Harjumaal Kuusalu vallas (abikaasade ühisvara). 7. S/A Mazda 323 (2000) (abikaasade ühisvara). 8. Nordea Pensionifond A 7894,93 tk 1,11 EUR/tk, 8737.74 EUR. 9. Swedbank 2 arvelduskontot, Nordea pank 4 arvelduskontot. 10. Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal 55 655 EUR (kodulaen, abikaasade ühine kohustus). 11. Ühishüpoteek summas 92671,89 EUR Nordea Bank Finland Plc kasuks seatud kodulaenu katteks. AS Nordea Finance Estonia 11632,28 EUR (sõiduauto Kia Carnival 2,9 kasutusrendi jääkmaksumus). 12. Töötasu MTÜ Aita Naabrit, kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamise eest MTÜ Eesti Lastevanemate liit, kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamise eest Aita Naabrit, Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitis.

1. Ülo Kraus. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maa Ida-Virumaa, Maidla vald. 7. SA BMW-525 2007. 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis, pension, OÜ Personal palk.

1. Sulev Valdmaa. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa ja elamu Harjumaal Kuusalu vallas; maatulundusmaa ja suvila Kuusalu vallas Harjumaal. 7. S/A Volvo S40 (2002). 8. SEB progressiivne pensionifond 7463.0 0,93616 6986.61. 9. Swedbank- arvelduskonto, kogumishoius; SEB pank arvelduskonto, tähtajaline hoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk Jaan Tõnissoni Instituut, autoritasu, tasu SA Kultuurileht Tallinna Ülikool, Kuusalu Vallavolikogu liikme ja komisjoni esimehe hüvitis, Integratsiooni ja Migratsiooni SA MI.

1. Raul Valgiste. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter (abikaasaga kaasomandis) Kuusalu vallas Harjumaal. 7. SA Citroen Xsara 1,6 (1997), Honda Strean 2,0 (2002). 8. Tallinna Kaubamaja 800 aktsiat, Premia Foods 2000 aktsiat. 9. Swedbank arvelduskonto, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal arvelduskonto, krediidikonto. 10. Eluasemelaen Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal 131166 EUR. 11. Ei ole. 12. FIE tulu, vanemahüvitis.

1. Marika Astor. 3. Volikogu liige –juhataja. 4. Kuusalu vallavolikogu -Vihasoo Lasteaed-Algkool. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Korter Harjumaal Kuusalu vallas. 7. Sõiduauto WW Golf 2001. 8. Swedbank -pensionifond K2, osakuid 5667.68 0,81727 4632.02; Swedbank – Ida-Euroopa aktsiafondi A-osak 91737 9.2635 849.81 EUR. 9. Swedbank arvelduskonto - 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vihasoo Lasteaed-Algkool palk; juhtimisorgani liikme tasu.

1. Värner Lootsmann. 3. Volikogu liige- linnapea. 4. Kuusalu vallavolikogu- Loksa Linnavalitsus. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Kinnistu 2 tk Kuusalu vald Harjumaa, kinnistu Rae vald Harjumaa. 7. Kiili paat 440 (2007). 8. E ole. 9. SEB pank arvelduskonto, SEB väärtpaberikonto. 10. SEB pank 82.580.00 EUR. 11. SEB liising 431,86 € kuus. 12. Kuusalu Vallavalitsus volikogu liikme tasu, Riigikogu kantselei pension, Ergo elukindlustus pension, AS Tallinna Tööstuspargid nõukogu liikme tasu, Loksa Linnavalitsus palk.

1. Urmas Paomees. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Muuski küla Kuusalu vald, talu Mustametsa küla Kuusalu vald, maatulundusmaa Kuusalu vald Muuksi küla. 7. Ei ole. 8. H&U OÜ osa 20 000 EEK, koguväärtus 40 000 EEK. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. P.P.Ehituse OÜ palk, Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitis, vabaajakomisjoni esimehe hüvitis.

1. Henn Pärn. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Talu Kuusalu vallas, korter Tallinnas, maja Tallinnas. 7. SA Peugeot 407 (2010). 8. Ei ole. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension, Kuusalu vallavalitsus hüvitis, Sotsiaalministeerium palk.

1. Mart Reimann. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Saunja küla Kuusalu vald. 7. Ei ole. 8. Swedbank pensionifond V3, väärtus 4242.03, K3 (kasvustrateegia) väärtus 5400,55; 1949 eurose nimiväärtusega osa Reimann Retked OÜ, põhikapital 4793 €; 1278 eurose nimiväärtusega osa Mikumardi OÜ, põhikapital 6391 €. 9. Swedbank arvelduskonto, krediidikonto. 10. Swedbank õppelaen 4925,12 eurot. Sampo pank kodulaen (kaastaotleja 50%) 78711,86 eurot. 11. Kinnistul hüpoteek summas 132936 eurot Sampo Panga kasuks laenulepingu tagatiseks. 12. Tartu Ülikool palk, Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitis, vabaajakomisjoni liikme ja keskkonnakomisjoni esimehe hüvitis.

1. Raivo Sammelselg. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Rehatse küla Kuusalu vald. 7. SA Opel Omega Caracan (1995), haagis MAZ 8114 (1987), haagis Respo 751 (2008), väikelaev Buch K-400R (2006). 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto (2). 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk, Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitis, korrakaitsekomisjoni esimehe hüvitis, külaelukomisjoni-ja eelarve-ja majanduskomisjoni liikme hüvitis.

1. Ott Sandrak. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Kolga alevikus Kuusalu vallas 2 tk. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank arveldusarve, Sampo pank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme hüvitis, OÜ Comtour palk, muud laekumised erinevate tööde eest.

1. Mart Sestverk. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. SA Audi A6 (1998). 8. OÜ uuri Agro osa 1 42000 42000. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ Uuri Suurtalu palk, Kuusalu vallavalitsus juhtimis-või kontrollorgani liikme tasu, AS G4S Eesti palk.

1. Herko Sunts. 3. Volikogu liige- peadirektori asetäitja. 4. Kuusalu Vallavolikogu- Tööinspektsioon. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Maatulundusmaa Otepää vald Kastolatsi küla, elamumaa Kuusalu vald Kiiu alevik, elamumaa Kuusalu vald Kiiu alevik. 7. Ei ole. 8. Swedbank pensionikindlustus 1243,54 €, Swedbank Pensionifond K3 7 148,575 tk, osaku hind 0,94687 €, koguväärtus 6768,56 €. Olympic Entertainment Group 150 tk, nimiväärtus 10 kr, koguväärtus 1500 kr, kokku 235,5 €. Tallink Grupp aktsia 1350 tk, nimiväärtus 10,6 €, koguväärtus 810 €, kokku 1053 €. Swedbank Ida-Euroopa aktsiafondide E-osak 30,735 tk, turuväärtus 9,2635 €, koguväärtus 284,71 €. Lahe Koht osa väärtusega 1278 €. OÜ Lompsa osa väärtusega 2500 €. 9. Swedbank -arvelduskonto 3 tk, krediidikonto 1 tk, väärtpaberi konto 1 tk, eluasemelaenu konto 1 tk, kogumispensioni konto 1 tk, elukindlustuse kogumise konto 1 tk, SEB Pank - arvelduskonto 1 tk, krediidikonto 1 tk, väärpaber konto 1 tk; Danske Pank arvelduskonto-1. 10. Swedbanga eluasemelaen 52759,37 €. 11. Kinnistul nr 10223802 hüpoteek summas 63911,65 € Swdbanga kasuks laenulepingu tagatiseks. Danske Pank autoliising 6305 €. 12. Kuusalu vallavolikogu liikme hüvitis, eelarve-ja majanduskomisjoni esimehe hüvitis, palk Tööinspektsioonist.

1. Tõnu Tamm. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Kuusalu vald. ½ maatulundusmaast Kuusalu vald. 7. SA Opel Zafira (2001). 8. OÜ ViisarBalt osa 33% 40000 kr. 9. SEB arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu aseesimehe hüvitis, komisjoni liikme hüvitis, OÜ ViisarBalt juhatuse liikme tasu.


VALLAVALITSUS

1. Kalmer Märtson. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Korter 1-toaline Kiiu alevikus Kuusalu vallas (ühisvara abikaasaga), korter 2-toaline Kiiu alevikus Kuusalu vallas (ühisvara abikaasaga), maatulundusmaa Puhja vallas Tartumaal, elamumaa Puhja alevikus Tartumaal, elamumaa Kuusalu alevikus, elamumaa Kolga-Aabla külas Kuusalu vallas (ühisvara abikaasaga), elamumaa Sõitme külas Kuusalu vallas. 7. Maastur Gaz 69 (1973), maastur Gaz 69 (1961). 8. OÜ Hinnu Seafarm osatäht 1 tk, nimiväärtus 59900 kr, koguväärtus 59900 kr, Swedbank pensionifond K2, osakuid 9097,396, osaku hind 0,82098 €, koguväärtus 7468,78 €. 9. Swedbank arvelduskonto, tähtajalise hoiuse konto- 5, kogumispensioni konto, SEB pank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Kuusalu vallavalitsuse liikme hüvitis, volikogu komisjoni liikme hüvitis, töötasu OÜ Hinnu Seafarm.

1. Kunnar Vahtras. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. 18 kinnistut Harju Maakonnas Kuusalu vallas. 7. Ei ole. 8. OÜ Starwood 2556.- 175784.-, Swedbank pensionifond K2 2822.- 2874.-. 9. Swedbank arvelduskonto 2 tk, krediitkaart. SEB arvelduskonto. 10. Swedbank eluasemelaen 28555.-. 11. Hüpoteek Swedbank 48572.-, hüpoteek OÜ Weinamm Invest 127823-. 12. OÜ Starwood palk, Kuusalu vallavalitsus juhtimisliikme tasu, EE Jaotusvõrk OÜ rent.

1. Kaupo Parve. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Harjumaal Kuusalu vallas (6), elamumaa ¼ kaasomandis Kiiu alevikus, maatulundusmaa ¼ kaasomandis Harjumaal Kuusalu vallas, elamumaa 4/16 kaasomandist Harjumaal Salmistu külas, transpordimaa (2) Kuusalu vallas Harjumaal. 7. UAZ3307 buss (1988), buss KAVZ (1989). 8. Vemus OÜ 1 40 000 40 000 EEK. Tallink Grupp Aktsia 200 0,738 147.60. Swedbank pensionifond K3 325.675 0.95146 309.87. SEB progressiivne pensionifond 1977.353 0.93616 € 1851.12 €. 9. Swedbank arvelduskonto -1, Swedbank limiidikonto, SEB pank arvelduskonto-1. 10. Ei ole. 11. Ei ole.12. Vemus OÜ töötasu, nõukogu liikme tasu OÜ Kuusalu Soojus, Kuusalu Vallavalitsuse liikme hüvitis.

1. Madis Praks. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Soorinna küla Harjumaa Kuusalu vald, elamumaa Soorinna küla Harjumaa Kuusalu vald. 7. S/A Peugeot 307 (2001), motoratas Yamaha 125 TD 2005, järelhaagis Tiki Treiler (1992), järelhaagis Tiki Treiler (2010). 8. SEB Ühispanga progressiivne Pensionifond 3182,13 3197. Hansa Pensionifond K3 2497,15 3014,54. OÜ Rammu Tuletorn 1 osa kogus 1 nimiväärtus 20 000 koguväärtus 20 000. OÜ Smirre Holding kogus 239 nimiväärtus 100 koguväärtus 23900. 9. Hansapank arvelduskonto, SEB Ühispank arvelduskonto. 10. SEB Ühispank 16357,97 EUR. 11. Ei ole. 12. Kuusalu Vallavalitsuse liikme hüvitis.

Volikogu esimees Andres Paomees ja vallavanem Urmas Kirtsi esitasid majanduslike huvide deklaratsiooni Siseministeeriumile ja nende andmed avaldatakse Riigi Teatajas.

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee