Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

KUUSALU VALLAVOLIKOGU
liikmete 2011. aasta majanduslike huvide deklaratsiooni avalikustamisele kuuluvad andmed

1. Ees- ja perekonnanimi

3. Ametikoht

4. Asutus (tööandja)

5. Ametipalga aste ja ametipalk

6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad)

7. Registrisse kantud õhusõidukid, veesõidukid ja nende osad

8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (eminent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus)

9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv)

10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta

11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms)

12. Muud regulaarsed tulud (tulu suurust näitamata)

1. Andres Allmägi. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Talumaa Harjumaal Kuusalu vallas nr 344727. 7. S/A Nissan Almera 2007. 8. Puuduvad. 9. Swedbank arveldusarve 1, Sampo pank arveldusarve 1. 10. Sampo pank kodulaen 1306.32 EUR 11. Puuduvad. 12. Volikogu liikme tasu, pension.

1. Marika Astor. 3. Volikogu liige – Vihsoo Lasteaed-Algkool direktor. 4. Kuusalu Vallavolikogu -Vihasoo Lasteaed-Algkool. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Korter Harjumaal Kuusalu vallas nr 4975002. 7. Sõiduauto Volkswagen Golf 2001. 8. Swedbank -pensionifond K2, kogus 634,711 koguväärtus 5316,74; Swedbank – Ida-Euroopa aktsiafondi E-osak kogus 91,737 koguväärtus 657,00. 9. Swedbank arvelduskonto - 2. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vihasoo Lasteaed-Algkool palk; volikogu liikme tasu.

1. Enn Kirsman. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Pole 6. Korteriomand Harjumaal Kuusalu vallas (abikaasade ühisvara) nr 1723202, hoonestatud kinnistu Harjumaal Kuusalu vallas (abikaasade ühisvara) nr 97986; hoonestamata kinnistu Harjumaal Kuusalu vallas (abikaasade ühisvara) nr 97988. 7. S/A Mazda 323 2000. a (abikaasade ühisvara). 8. Nordea Pensionifond A 10206.758 tk 0,88 EUR/tk, 9007.77 EUR; OÜ Kaskaad 1 osa (50% osakapitalist) 1250.- EUR nimiväärtus, 1250.-EUR koguväärtus. 9. Swedbank 2 arvelduskontot, Nordea pank 4 arvelduskontot. 10. Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal 53009,00 EUR (kodulaen, abikaasade ühine kohustus). 11. Ühishüpoteek summas 92671,89 EUR Nordea Bank Finland Plc kasuks seatud kodulaenu katteks. AS Nordea Finance Estonia 8811,33 EUR (sõiduauto Kia Carnival 2,9 kasutusrendi jääkmaksumus). 12. OÜ Kaskaad juhatuse liikme tasu; kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamise eest MTÜ Eesti Lastevanemate liit; kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamise eest Kuusalu Matkaselts; kompensatsioon isikliku sõiduauto kasutamise eest Aita Naabrit; Kuusalu Vallavolikogu liikme ja eelarve-ja majanduskomisjoni liikme hüvitis.

1. Matti Krönström. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. S/A Nissan Micra 1999. 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Kuusalu vallavalitsus juhtumis-või kontrollorgani liikmetasu; pension; OÜ Sõnumitooja palk; Kiili vallavalitsus töövõtulepingu alusel makstud tasu.

1. Mait Kröönström. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Harjumaa Kuusalu vald nr 42301:001:0316; maatulundusmaad Harjumaa Kuusalu vald nr 42301:001:0221, nr 42301:001:0744, nr 42301:001:0334; elamumaad Harjumaal Kuusalu vald nr 42301:001:0325, nr 42301:001:0637, nr 42301:001:0331. 7. S/A Seat Alhamra 1998. a. 8. Sinivel OÜ lihtaktsia 1 tk, nimiväärtus 2556, koguväärtus 2556. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Pole. 11. Pole. 12. Päästeamet töötasu; Kuusalu vallavalitsus volikogu liikme tasu.

1. Värner Lootsmann. 3. Volikogu liige- linnapea. 4. Kuusalu vallavolikogu- Loksa Linnavalitsus. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Kinnistu 2 tk Kuusalu vald Harjumaa nr 98189, nr 98187; kinnistu Rae vald Harjumaa nr 5868102 (abikaasade ühisomand). 7. Kiili paat 440 2007. a. 8. E ole. 9. SEB pank arvelduskonto, SEB väärtpaberikonto. 10. SEB pank eluasemelaen 64317,00 EUR. 11. SEB liising kasutusrent Mercedes-Benz C 240T 11995,40 €; SEB liising kapitalirent Mercedes-benz clk 200 16829,22. 12. AS Tallinna Tööstuspargid nõukogu liikme tasu; Kuusalu Vallavalitsus volikogu liikme tasu; Ergo elukindlustus pension¸Riigikogu kantselei pension, AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus; Loksa Linnavalitsus palk.

1. Kaja Martinson. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Harjumaal Kuusalu vallas nr 65420. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto 1, krediidikonto 1, SEB pank arvelduskonto 1. 10. Ei ole. 11. Swedbank autoliising 4181,72. 12. Kolga Lasteaia direktori töötasu; Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitus ja sotsiaalkomisjoni esimehe hüvitis; Compensa Life Vienna Insurance Group SE väljamakse; Taska Film OÜ töötasu.

1. Urmas Paomees. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Muuski küla Kuusalu vald nr 97345; talu Mustametsa küla Kuusalu vald nr 1915102. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. P.P.Ehituse OÜ palk; Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitis, vabaajakomisjoni esimehe hüvitis; Sotsiaalkindlustusamet pension.

1. Henn Pärn. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Puudub. 6. Talu Harjumaal Kuusalu vallas nr 9278702; korter Tallinnas nr 17426801; maja Tallinnas nr 3168801. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Sõiduauto Peugeot 407 731 MMH liising. 12. Riikliku lepitaja palk; pension; volikogu liikme tasu; käsundusleping.

1. Mart Reimann. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Saunja küla Kuusalu vald nr 8186702 (kaasomandis). 7. Ei ole. 8. Swedbank pensionifond V3, väärtus 1362.95, K3 (kasvustrateegia) väärtus 4891,06; 1949 eurose nimiväärtusega osa Reimann Retked OÜ, põhikapital 4793 €; 1278 eurose nimiväärtusega osa Mikumardi OÜ, põhikapital 6391 €. 9. Swedbank arvelduskonto, krediidikonto. 10. Swedbank õppelaen 4536,54 eurot. Sampo pank kodulaen (kaastaotleja 50%) 76412,28 eurot. 11. Kinnistul hüpoteek summas 132936 eurot Sampo Panga kasuks laenulepingu tagatiseks. 12. Tallinna Ülikool palk, Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitis, vabaajakomisjoni liikme ja keskkonnakomisjoni esimehe hüvitis.

1. Margo Reiska. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank sularahaarve; SEB pank sularaha arve. 10. Eluaseme-ja hüpoteeklaen 46500€ SEB pank. 11. Ei ole. 12. Tallinna Munitsipaalpolitsei amet palk, ajutise töövõimetuse hüvitis.

1. Raivo Sammelselg. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Rehatse küla Kuusalu vald nr 45650. 7. SA Opel Omega Caravan 1995. a; haagis MAZ 8114 1987; haagis Respo 751 2008.a ; väikelaev Buch K-400R 2006.a. 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto (2). 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk, Kuusalu Vallavolikogu liikme hüvitis, korrakaitsekomisjoni esimehe hüvitis, külaelukomisjoni-ja eelarve-ja majanduskomisjoni liikme hüvitis.

1.Ott Sandrak. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter Kolga alevikus Kuusalu vallas 2 tk. 7. Ei ole. 8. Puuduvad. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Puuduvad. 11. Puuduvad. 12. Volikogu liikme hüvitis, OÜ Comtour palk, muud laekumised erinevate tööde eest.

1. Mart Sestverk. 3. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7.Mootorratas Suzuki GSX 600F 1990.a. 8. OÜ Uuri Agro osa 1 nimiväärtus 2685, koguväärtus 2685. 9. Swedbank arveldusarve 1, tähtajaline hoius 1, pensioni osak 1. 10. AS DNB Liising 9000 Eurot. 11. Ei ole. 12. OÜ Uuri Suurtalu palk; AS Viacon Eesti palk; Kuusalu vallavalitsus juhtimis-või kontrollorgani liikme tasu.

1. Herko Sunts. 3. Volikogu liige- peadirektori asetäitja. 4. Kuusalu Vallavolikogu- Tööinspektsioon. 5. Volikogu liikmena ei ole. 6. Maatulundusmaa Otepää vald Kastolatsi küla nr 396640; elamumaa Kuusalu vald Kiiu alevik nr 10223802; elamumaa Kuusalu vald Kiiu alevik nr 10223902. 7. Ei ole. 8. Swedbank pensionikindlustus 1363,34 €; Swedbank Pensionifond K3 8224,779 tk, osaku hind 0,97014 €, koguväärtus 7979,19 €. OÜ Lahe Koht osa väärtusega 1278 €. OÜ Lompsa osa väärtusega 2500 €. 9. Swedbank -arvelduskonto 3 tk, krediidikonto 1 tk, eluasemelaenu konto 1 tk, kogumispensioni konto 1 tk, elukindlustuse kogumise konto 1 tk; SEB Pank - arvelduskonto 1 tk; Danske Pank arvelduskonto-1. 10. Swedbanga eluasemelaen 50901,56 €. 11. Kinnistul nr 10223802 hüpoteek summas 63911,65 € Swedbanga kasuks laenulepingu tagatiseks. DNB Liising AS autoliising jääkmaksumusega 24681,38 €. 12. Kuusalu vallavolikogu liikme hüvitis, eelarve-ja majanduskomisjoni esimehe hüvitis, palk Tööinspektsioonist.

1. Tõnu Tamm. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Kuusalu vald nr 2212902. ½ maatulundusmaast Kuusalu vald nr 8719402. 7. SA Opel Zafira 2001.a. 8. OÜ ViisarBalt osa 33% 2556,47 eurot. 9. SEB arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu aseesimehe hüvitis, komisjonide tööst osavõtu tasu, OÜ ViisarBalt juhatuse liikme tasu.

1. Sulev Valdmaa. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa ja elamu Harjumaal Kuusalu vallas nr 35203:001:1050; maatulundusmaa ja suvila Kuusalu vallas Harjumaal nr 42301:001:0117. 7. S/A Volvo S40 2002.a. 8. SEB progressiivne pensionifond 7463.0 0,93616 6986.61. 9. Swedpank- arvelduskonto, kogumishoius; SEB pank arvelduskonto. Tartu Hoiu-laenuühistu tähtajaline hoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Palk Jaan Tõnissoni Instituut; Kuusalu Vallavolikogu liikme ja komisjoni esimehe hüvitis; tasu SA Kultuurileht, Tallinna Ülikool; ettevõtlustasu.

1. Raul Valgiste. Volikogu liige. 4. Kuusalu Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korter (abikaasaga kaasomandis) Kuusalu vallas Harjumaal. 7. SA Citroen Xsara 1,6 1997.a. 8. OÜ Raul Valgiste Konsultatsioonid osakapital 20000 kr 9. Swedbank arvelduskonto 1 tk, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal arvelduskonto 1 tk, krediidikonto 1 tk. 10. Eluasemelaen Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal laenujääk 127567 EUR. 11. Puuduvad. 12. Vanemahüvitis, dividenditulu ettevõtlusest, Kuusalu Vallavolikogu liikme ning komisjoniliikme hüvitis.

Kuusalu Vallavalitsuse liikmete 2012. aasta majanduslike huvide deklaratsiooni

avalikustamisele kuuluvad andmed

1. Kalmer Märtson. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Korter 1-toaline Kiiu alevikus Kuusalu vallas (ühisvara abikaasaga); korter 2-toaline Kiiu alevikus Kuusalu vallas (ühisvara abikaasaga); maatulundusmaa Puhja vallas Tartumaal nr 63004/630; elamumaa Puhja alevikus Tartumaal nr 418904/4189; pooleliolev elamu Kolga-Aabla külas Kuusalu vallas nr 5408402/54084(ühisvara abikaasaga); elamumaa Sõitme külas Kuusalu vallas ühisvara abikaasaga nr 12317402. 7. Maastur Gaz 69 1961.a; paadi haagis Respo 2011.a; mootorpaat Pakri 480 2010.a. 8. OÜ Hinnu Seafarm osatäht 1 tk, nimiväärtus 4193 EUR, koguväärtus 4193 EUR; LHV pensionifond M, osakuid 8405,34, osaku hind 1,04581 €, koguväärtus 8790,38 €. 9. Swedbank arvelduskonto, tähtajalise hoiuse konto- 5; LHV kogumispensioni konto, SEB pank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu OÜ Hinnu Seafarm; Kuusalu vallavalitsuse liikme hüvitis, volikogu komisjoni liikme hüvitis.

1. Kunnar Vahtras. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaad Harju Maakonnas Kuusalu vallas nr 4107502, 7200902, 7219202, 7219102, 7240702, 7276302, 7276402, 7656502, 7695302, 9620002, 9731402, 10193702, 11136202, 12334502, 12334602. 7. Ei ole. 8. OÜ Starwood 2556.- 175784.-, Swedbank pensionifond K2 2822.- 2874.-. 9. Swedbank arvelduskonto 2 tk, krediitkaart. SEB arvelduskonto. 10. Swedbank eluasemelaen 28555.-. 11. Hüpoteek Swedbank 48572.-, hüpoteek OÜ Weinamm Invest 127823-. 12. OÜ Starwood palk, Kuusalu vallavalitsus juhtimisliikme tasu, EE Jaotusvõrk OÜ rent.

1. Kaupo Parve. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Harjumaal Kuusalu vallas nr 2884502, nr 8969802, nr 11943702, nr 35201:002:0884, nr 35203:004:0500, nr 35201:002:0888; elamumaa ¼ kaasomandis Kiiu alevikus nr 3034902; maatulundusmaa ¼ kaasomandis Harjumaal Kuusalu vallas nr 6871302; elamumaa 4/16 kaasomandist Harjumaal Salmistu külas nr 7275302; transpordimaa nr 11267 ja nr 35201:002:0885 Kuusalu vallas Harjumaal. 7. Buss UAZ3307 1988.a, buss KAVZ 1989.a, S/A Audi 80 1990.a, S/A Volvo 940 1992.a. 8. Tallink Grupp Aktsia 200 0,738 147.60. OÜ Vemus 1 40 000 40 000 EEK. Swedbank pensionifond K3 325.675 0.95146 309.87. SEB progressiivne pensionifond 1977.353 0.93616 € 1851.12 €. 9. Swedbank arvelduskonto -1, Swedbank limiidikonto, Sampo pank limiidikonto, SEB pank arvelduskonto-1. 10. Ei ole. 11. Ei ole.12. Vemus OÜ töötasu; nõukogu liikme tasu OÜ Kuusalu Soojus, Kuusalu Vallavalitsuse liikme hüvitis.

1. Madis Praks. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Soorinna küla Harjumaa Kuusalu vald nr 212602; elamumaa Soorinna küla Harjumaa Kuusalu vald nr 7412902. 7. S/A Peugeot 307 2001.a, motoratas Yamaha 125 TD 2005.a, järelhaagis Tiki Treiler 1992.a, järelhaagis Tiki Treiler 2010.a. 8. SEB Ühispanga progressiivne Pensionifond 3692,4480 0,9152 3379,37. Hansa Pensionifond K3 2860 0,92308 3692,448. OÜ Rammu Tuletorn 1 osa kogus 1 nimiväärtus 20 000 koguväärtus 20 000. OÜ Smirre Holding kogus 239 nimiväärtus 100 koguväärtus 23900. 9. Hansapank arvelduskonto, SEB Ühispank arvelduskonto. 10. SEB Ühispank 14811,65 EUR. 11. Ei ole. 12. Kuusalu Vallavalitsuse liikme hüvitis.

Volikogu esimees Andres Paomees ja vallavanem Urmas Kirtsi esitasid majanduslike huvide deklaratsiooni siseministrile ja nende andmed avaldatakse Riigi Teatajas.

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee