Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Herko Sunts

Nimi Herko Sunts
Ametikoht volikogu liige
Tööandja asutus Kuusalu Vallavolikogu
Palgaaste ja ametipalk Ei ole
Kinnisvara või selle osa Maatulundusmaa Otepää vald Kastolatsi küla, elamumaa Kuusalu vald Kiiu alevik, elamumaa Kuusalu vald Kiiu alevik.
Registrisse kantud sõidukid
Aktsiad ja muud väärtpaberid Hansapank pensionikindlustus 9190,30 kr., Hansapank Pensionifond K3 46105,45 kr
Pangaarved Hansapank arvelduskonto 2 tk, Hansapank krediidikonto 1 tk, Hansapank väärtpaberi konto 1 tk, Hansapank tähtajalise hoiuse konto 1 tk, Hansapank õppelaenu konto 1 tk, Hansapank eluasemelaenu konto 1 tk, Hansapank kogumispensioni konto 1 tk, Hansapank elukindlustsue kogumise konto 1 tk, SEB Ühispank - arvelduskonto 1 tk, krediidikonto 1 tk, väärpaberi konto 1 tk; Sampo pank arvelduskonto
Võlad Hansapanga eluasemelaen 942 298,80 kr
Muud varalised kohustused Kinnistul nr 10223802 hüpoteek summas 1 milj Hansapanga kasuks laenulepingu tagatiseks. Sampo pank auto liising 226 460,70 kr
Muud regulaarsed tulud Kuusalu vallavolikogu liikme hüvitis, komisjoni liikme hüvitis, palk Tööinspektsioonist
Märkus
Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee