Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED 2005

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimusid käesoleval sügisel, 16. oktoobril 2005.

Kuusalu valimiskomisjoni õigusaktid

Koosoleku protokoll

Volikogu liikmete registreerimine

Asendusliikmete registreerimine

Lisamandaatide registreerimine

Valimistulemused Kuusalu vallas

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel Kuusalu vallas.

Nimekiri

Häälte arv

%

Mandaate volikogus

VL Ühiselt Edasi

1347

51,9

11

VL Meie Kodu

763

29,4

6

Eesti Reformierakond

225

8,7

1

Eesti Keskerakond

212

8,2

1

Eestimaa Rahvaliit

49

1,9

0

Kokku

2596

100

19

Esialgsete hääletustulemuste alusel kuuluvad Kuusalu Vallavolikogusse järgnevad kandidaadid:

Valimisliit Ühiselt Edasi
Herko Sunts
Kalmer Märtson
Aleksander Ardel
Enn Aaviksaar
Margo Reiska
Tõnu Tamm
Matti Krönström
Sulev Valdmaa
Mait Kröönström
Kunnar Vahtras
Jaanus Hein

Valimisliit Meie Kodu
Madis Praks
Kaupo Parve
Andres Allmägi
Ott Sandrak
Maila Velström
Enn Kirsman

Eesti Keskerakond
Helle Lootsmann

Eesti Reformierakond
Andres Paomees

Enim hääli kogusid Madis Praks (220 häält), Herko Sunts (213 häält), Kaupo Parve (135 häält), Andres Paomees (117 häält) ning Kalmer Märtson (102 häält).

Valimisaktiivsus Kuusalu vallas

Kuusalu vallas käis hääletamas käinud 2606 hääleõiguslikku valla elanikku, mis moodustab 49,5% Kuusalu valla valimisnimekirja kantud 5260 isikust. Elektroonset hääletust kasutas Kuusalu vallas kokku 62 valijat.

Eestis käis kokku hääletamas 47,1 % hääleõiguslikest kodanikest.

Valimisaktiivsus valimisjaoskondade lõikes:

Valimisjaoskonna nr

Valijaid nimekirjas

Hääletajate arv

Valimisaktiivsus

1 1486 749 50,4%
2 811 397 49,0%
3 1375 560 40,7%
4 806 403 50,0%
5 431 238

55,2%

6 352 197

56,0%

Informatsiooni valimiste korralduse kohta saab telefonidel 606 6370, 50 33 218 (Kuusalu vald) ja 50 32 990 (Loksa vald).

Kuusalu valla nimekirja on oma kandidaadid esitanud järgmised valimisliidud ja erakonnad:

Kõik Kuusalu valla valimiskandidaadid

Elektrooniline hääletamine

Elektroonilise hääletamise projekt käivitus 2003. aastal eesmärgiga pakkuda e-hääletamise võimalust kõigile ID-kaardi omanikele esimest korda 2005.a. kohalike omavalitsuste valimistel.

Valimiste kohta loe lähemalt vabariigi valimiskomisjoni veebilehelt

Õigusaktid

Omavalitsusüksuste ühinemisel moodustatava Kuusalu valla valimiskomisjoni asukoha määramine (Adobe, PDF 23 KB)

Valla valimisjaoskondade moodustamine, nende numeratsiooni, piiride ja asukoha määramine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee