Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED

13. juunil toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00. Kuusalu vallas on moodustatud 3 valimisjaoskonda.

Valimisjaoskond nr 1 asub Kuusalu alevikus, Kuusalu Muusikakooli ruumides ja jaoskonda kuuluvad järgmised külad ja alevik: Allika küla, Aru küla, Hirvli küla, Ilmastalu küla, Koitjärve küla, Kolgu küla, Kosu küla, Kupu küla, Kursi küla, Kuusalu küla, Pala küla, Põhja küla, Rehatse küla, Sigulda küla, Suru küla, Sõitme küla, Tõreska küla ja Kuusalu alevik.
Jaoskonnakomisjoni esimees: Jüri Rebane. Liikmed: Astrid Rõuk, Aime Meltsa, Leelo Konton, Laur Sits, Viivi Eelnurm, Virve Haabsaar ja Riina Jalakas. Asendusliikmed: Ülle Rebane, Marje Kuuskmann

Valimisjaoskond nr 2 asub Kolga külas, Kolga mõisa endises valitsejamajas ja jaoskonda kuuluvad järgmised külad: Andineeme küla, Kahala küla, Kolga küla, Liiapeksi küla, Mustametsa küla, Muuksi küla, Pudisoo küla, Soorinna küla, Tsitre küla, Uuri küla, Vahastu küla.
Jaoskonnakomisjoni esimees: Kalle Pipenberg. Liikmed: Lelo Paadimeister, Küllike Enok, Kaarel Kuum, Ene Riiberg ja Mare Kurg. Asendusliikmed: Pille Mägi, Lembit Koit.

Valimisjaoskond nr 3 asub Kiiu külas, Kiiu mõisas ja jaoskonda kuuluvad järgmised külad: Kiiu küla, Kodasoo küla, Haavakannu küla, Külmallika küla, Kaberla küla, Mäepea küla, Rummu küla, Salmistu küla, Saunja küla, Valkla küla.
Jaoskonnakomisjoni esimees: Kristo Palu. Liikmed: Cätlin-Christin Tops, Zoja Kostritski, Maire Link, Sirje Paunel, Raja Kadajas, Riina Tõnsau ja Risto Roos. Asendusliikmed: Urve Sinisalu, Helle Söönurm.

Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed Kuusalu vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega, väljaspool oma elukohajärgset valimisjaonda.

Kui valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise korraldamiseks peab valija esitama elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 16.00-ni kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Vallavalitsus või jaoskonnakomisjon registreerib taotluse. Vallavalitsus edastab taotluse asjaomasele jaoskonnakomisjonile. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta võimaluse korral taotluse rahuldamata jätmisest selle esitajat. Eelhääletamisest on võimalik osa võtta samadel tingimustel ka haiglas.

Eelhääletamine toimub 7. - 9. juunil. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem informatsioon:

Maire Link
vallasekretär
tel 6066374

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee