Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

EUROPARLAMENDI VALIMISED 2009


Euroopa Parlamendi valimised toimusid 7. juunil 2009.

Valimistulemus Kuusalu vallas valimisjaoskondade viisi:

Erakond või üksikkandidaat

Kuusalu

Kolga

Kiiu

Kolgaküla

Vene Erakond Eestis

0

0

0

0

Põllumeeste Kogu

1

0

1

1

Eestimaa Rahvaliit

4

4

11

0

Eesti Keskerakond

62

24

39

59

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

85

49

50

90

Eesti Reformierakond

140

70

106

70

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

0

0

1

0

Erakond Eesti Kristlikud Demokraadid

0

2

0

1

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

53

50

44

23

Libertas Eesti Erakond

1

1

2

5

Erakond Eestimaa Rohelised

12

19

15

13

Juri Žuravljov

0

0

0

0

Märt Õigus

0

0

0

1

Martin Helme

28

19

15

20

Indrek Tarand

192

133

156

163

Taira Aasa

0

1

0

1

Dimitri Klenski

0

0

0

0

Kokku:

578

372

440

447

Osavõtt, %:

37,6

33,9

32

35,9

Kuusalu Vallavolikogu 26. aprilli 2009 otsus 26
"Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine Euroopa Parlamendi valimiste hääletamise korraldamiseks"

Kuusalu Vallavalitsuse 12. märtsi 2009 määrus nr 3
"Valla valimisjaoskondade moodustamine, nende numeratsiooni, piiride ja asukoha määramine"

Vaata lisaks:

Euroopa Parlamendi ametlik lehekülg valimiste teemal

Valimistoimingute tähtajad Euroopa Parlamendi valimistel

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee