Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

RIIGIKOGU VALIMISED 2007

Kuusalu vallas osales 2007. a Riigikogu valimistel 3036 inimest, mis moodustab 58,35% hääleõiguslikest elanikest. Suurim hääletusaktiivsus oli 62,2% Kuusalu valimisjaoskonnas ning madalaim Kiiu valimisjaoskonnas, kus hääletamas käis 53,9% vallakodanikest.

Viinistu valimisjaoskonnas hääletas 61,5%, Kolga valimisjaoskonnas 61%, Leesi valimisjaoskonnas 60,2% ning Vihasoo valimisjaoskonnas 53,9% hääleõiguslikest vallaelanikest.


Suurim hääletusaktiivsususega Kuusalu valimisjaoskonnas hääletas kokku 928 vallakodanikku

Erakondadest pälvis suurima toetuse Reformierakond 1195 häälega, kellele järgnesid Isamaa ja Res Publica Liit 619 häälega, Keskerakond 414 häälega, Erakond Eestimaa Rohelised 359 häälega, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 271 häälega ja Rahvaliit 107 häälega.

Kandidaatidest kogus ülekaalukalt suurima toetuse Andrus Ansip (Reformierakond) 1032 häälega. Marek Strandberg (Rohelised) kogus 266 häält, Taavi Veskimägi (IRL) 196 häält, Siiri Oviir (Keskerakond) 181 häält, Marko Mihkelson (IRL) 148 häält ja Liina Tõnisson (SDE) 123 häält.


Kuusalu valimiskomisjon hääli kokku lugemas

Riigikogu valimistel osalenud 549 528 inimese häälte põhjal võitis Reformierakond valimised 152 728 hääletaja ehk 27,8-protsendilise rahva toetuse ja 31 mandaadiga.

Teise tulemuse saanud Keskerakond kogus 143 422 häält ehk 26,2 protsenti kõigist häältest, mis andis 29 riigikogu kohta. Keskerakonna häältesaak suurenes nelja aastaga 17 protsendi ehk 21 566 hääle võrra.

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) kogus 98 209 häält ehk 17,8 protsenti häältest, mis andis 19 riigikogu kohta. Neli aastat tagasi kogusid Isamaaliit ja Res Publica kahe peale kokku 158 025 häält.

Sotsiaaldemokraatlik Erakonna poolt hääletas 58 297 inimest ehk 10,7 protsenti hääletanutest, mis andis 10 mandaati. Neli aastat tagasi koguti mõõdukate nime all 34 837 häält ehk 6 parlamendi kohta.

Rahvaliidule anti 39 209 häält ehk 7,1 protsenti häältest, mis andis kokku 6 mandaati. Neli aastat tagasi anti rahvaliidule 64 463 häält ja 13 kohta.

Käesolevatel valimistel debüteerinud Rohelised said 39 238 inimese toetuse ehk 7,1 protsenti kogu häältearvust ja 6 mandaati.

Kristlikud demokraadid said 9440 häält (1,7% häältest), konstitutsioonierakond 5462 häält (1,0%), iseseisvuspartei 1270 häält (0,2%), vene erakond 1084 häält (0,2%), vasakpartei 607 häält (0,1%) ja üksikkandidaadid kokku 562 (0,1%).

Pildigalerii:

Riigikogu valimised Kuusalu vallas (04.02.2007, 22 pilti)

VALIMISJAOSKONNAD

Valimispäeval, 4. märtsil, olid kõik valimisjaoskonnad avatud kella 9.00 - 20.00. Hääletada sai vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Valimisjaoskond nr 1 asub Kuusalu alevikus, Kuusalu Muusikakooli ruumides ja jaoskonda kuuluvad järgmised külad ja alevik:
Allika küla, Aru küla, Hirvli küla, Ilmastalu küla, Koitjärve küla, Kolgu küla, Kosu küla, Kupu küla, Kursi küla, Kuusalu küla, Pala küla, Põhja küla, Rehatse küla, Sigula küla, Suru küla, Sõitme küla, Tõreska küla ja Kuusalu alevik. Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada valijad väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda. Esimees Jüri Rebane, tel 53999181.

Valimisjaoskond nr 2 asub Kolga alevikus, Kolga teeninduspunkti ruumides ja jaoskonda kuuluvad järgmised külad: Andineeme küla, Kahala küla, Kolga küla, Liiapeksi küla, Mustametsa küla, Muuksi küla, Pudisoo küla, Soorinna küla, Tsitre küla, Uuri küla, Vahastu küla. Esimees Kalle Pipenberg, tel 5160107.

Valimisjaoskond nr 3 asub Kiiu alevikus, Kiiu mõisas ja jaoskonda kuuluvad järgmised külad: Kiiu alevik, Kodasoo küla, Haavakannu küla, Külmaallika küla, Kaberla küla, Mäepea küla, Rummu küla, Salmistu küla, Saunja küla, Valkla küla. Esimees Maire Link, 5132147.

Valimisjaoskond nr 4 asub Vihasoo külas, Vihasoo Rahvamajas ja jaoskonda kuuluvad järgmised külad: Joaveski, Kalme, Kasispea, Kemba Kolgaküla, Kotka, Kõnnu, Loksa, Murksi, Nõmmeveski, Parksi, Tammispea, Valgejõe, Vanaküla, Vihasoo. Esimees Anu Adamson, 5209387

Valimisjaoskond nr 5 asub Viinistu külas, Viinistu Rahvamajas ja jaoskonda kuuluvad järgmised külad: Pärispea, Suurpea, Turbuneeme, Viinistu. Esimees Mare Maaniit, tel 55628503

Valimisjaoskond nr 6 asub Leesi külas, Leesi Rahvamajas ja jaoskonda kuuluvad järgmised külad: Hara, Juminda, Kiiu-Aabla, Kolga-Aabla, Leesi, Pedaspea, Tammistu, Tapurla, Virve. Esimees Kalle Prinzthal, tel 56609274.

Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed Kuusalu vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega

Elektroonilise hääletamise aeg
Internetis saab hääletada 26. veebruari kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 28. veebruari kella 20.00-ni.

Elektroonilise hääle muutmine
Elektroonilist häält on võimalik muuta uuesti elektrooniliselt hääletades. Sellisel juhul võetakse arvesse viimane hääl.

Kui valija on eelhääletamise päevadel hääletanud ka valimisjaoskonnas, siis tema elektrooniline hääl tühistatakse ning arvesse võetakse paberhääl.

Valimispäeval, 4. märtsil, elektroonilist häält muuta ega tühistada ei saa.

Elektrooniliste häälte arvestamine
Korduvad elektroonilised hääled tühistab Vabariigi Valimiskomisjon. Kui valija on lisaks Internetis hääletamisele hääletanud ka muul viisil, tühistab Vabariigi Valimiskomisjon selle valija elektroonilise hääle valimisjaoskonnast edastatud tühistamisteatise alusel. Hääle tühistamisel jääb valija valik salastatuks.

Elektroonilise hääle arvestamist saab kontrollida pärast eelhääletamise lõppu Vabariigi Valimiskomisjonis või valimispäeval elukohajärgses valimisjaoskonnas valijate nimekirja alusel. Valija saab kontrollida valijate nimekirjas vaid enda kohta käivat teavet.
Samuti on võimalik veenduda oma e-hääle arvestamises minnes elektroonilise hääletamise ajal (26.-28.02) uuesti e-hääletama ja saades teate korduva hääletamise kohta.

Elektrooniliste häälte lugemine
Vabariigi Valimiskomisjon loeb hääled kokku 4. märtsil kell 19.00. Elektroonilised hääled summeeritakse ringkonna tasandil.

Vaata lisaks:

Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine Riigikogu valimisteks (Adobe PDF)

http://www.vvk.ee/r07/tulemus/2010000.html

http://www.valimised.ee/

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee