Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

MAJANDUSAASTA ARUANDED

Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2015 otsus nr 27 "Kuusalu valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine"
Majandusaasta aruanne
Vandeaudiitori aruanne
Revisjonikomisjoni aruanne

Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsus nr 33 "Kuusalu valla 2013. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" NB allalaadimine võtab aega kuna fail on väga suur ja faili kättesaamiseks kasutada "Salvesta link nimega" ning kindlasti lisada salvestamisel faili lõppu.ddoc või kasutada faili sisu vaatamiseks järgmist linki: http://avalik.kuusalu.ee/index.aspx?org=20&unit=-1, sinna on lisatud ka audiitori aruanne ja revisjonikomisjoni arvamus

Kuusalu Vallavolikogu 26.06.2013 otsus nr 28 "Kuusalu valla 2012. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" NB allalaadimine võtab aega kuna fail on väga suur ja faili kättesaamiseks kasutada "Salvesta link nimega" ning kindlasti lisada salvestamisel faili lõppu.ddoc või kasutada faili sisu vaatamiseks järgmist linki: http://avalik.kuusalu.ee/document.aspx?id=151513

Kuusalu Vallavolikogu 25.06.2012 otsus nr 26 "Kuusalu valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine"

Majandusaasta aruanne 2011 PDF

Kuusalu valla aastaaruanne 2010 (Adobe PDF)

Kuusalu Vallavolikogu 30.06.2010 otsus nr 42
"Kuusalu valla 2009. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine".

Majandusaasta aruanne 2008 (Adobe PDF, 2,94 MB)

Majandusaasta aruanne 2007 (Adobe PDF, 1,74 MB)

Majandusaasta aruanne 2006 (Adobe PDF, 380 KB)

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.
Dokument koosneb 54 leheküljest.

Aasta aruanne 2005 (Loksa)

Aasta aruanne 2005 (Kuusalu)

Konsolideeritud aruanne

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee