Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

KUUSALU VALLAVALITSUSE TÖÖTAJATE KONTAKTID

Nimi Amet E-post Telefon
Urmas Kirtsi vallavanem urmas.kirtsi@kuusalu.ee 606 6370
503 3869
Madis Praks majandusspetsialist
arenguvaldkonna
abivallavanema k.t.
madis.praks@kuusalu.ee 606 6376
5330 7301
Aare Ets sotsiaalvaldkonna
abivallavanem
aare.ets@kuusalu.ee 606 6382
508 8959
Tõnu Ammussaar arendus ja vallavara spetsialist tonu.ammussaar@kuusalu.ee 606 6377
5302 5456
Maire Link vallasekretär maire.link@kuusalu.ee 606 6374
513 2147
Leelo Konton vallavalitsuse
sekretär
leelo.konton@kuusalu.ee 606 6372
Zoja Kostritski registripidaja zoja.kostritski@kuusalu.ee 606 6375
Raja Kadajas volikogu sekretär
arhivaar
raja.kadajas@kuusalu.ee 600 0856
Esta Nurmsalu Loksa teeninduspunkti
referent
esta.nurmsalu@kuusalu.ee 603 1011
Peep Abel IT arendusjuht peep.abel@kuusalu.ee 606 6394
521 1793
Ilmar Pekri järelevalveametnik ilmar.pekri@kuusalu.ee
521 0043

Kadi Raudla

vallaarhitekt

kadi.raudla@kuusalu.ee

606 6379
5348 4442

Ljubov Beglova ehitusspetsialist ljubov.beglova@kuusalu.ee 606 6384
5306 3023
Janne Heredia Gonzalez

Tagni Jõeleht
teenistussuhe peatatud
keskkonnaspetsialist

janne.heredia@kuusalu.ee

606 6391
512 9205
Lana Toomvap ehitusvaldkonna
referent
lana.toomvap@kuusalu.ee 606 6379
Peeter Raudsepp peamaakorraldaja peeter.raudsepp@kuusalu.ee 606 6387
5626 1111
Enno Tammemäe vanemmaakorraldaja
kodulehe haldaja
enno.tammemae@kuusalu.ee 606 6388
Sirje Muru vanemmaakorraldaja sirje.muru@kuusalu.ee 606 6386
Kairi Rohtmets maaregistripidaja kairi.rohtmets@kuusalu.ee 606 6385
5813 1209
Ly Korotejev-Piir pearaamatupidaja ly.korotejev-piir@kuusalu.ee

600 0854

Külli Schmidt finantsist kylli.schmidt@kuusalu.ee 600 0855
Viivi Eelnurm vanemraamatupidaja viivi.eelnurm@kuusalu.ee 600 0852
Marje Kuuskmann raamatupidaja
kassapidaja
marje.kuuskmann@kuusalu.ee 600 0851
Virve Haabsaar heakorraspetsialist
600 0857

Pilleriin Kurg

hoolekandespetsialist

pilleriin.kurg@kuusalu.ee

606 6381
5561 4310

Ene Rebane sotsiaalvaldkonna
referent
ene.rebane@kuusalu.ee 606 6378
Marika Lahe psühholoog 5690 7273
Anu Kirsman haridus-ja lastekaitsespetsialist anu.kirsman@kuusalu.ee 606 6383
5647 4484

Avatud:

Vastuvõtuajad:
Esmaspäev: 08.00-16.00 Esmaspäev: 10.00-12.00
Teisipäev: 08.00-16.00 Kolmapäev: 15.00-18.00
Kolmapäev: 08.00-18.00 Ehitusspetsialisti täiendav vastuvõtuaeg kolmapäeval 13.00-15.00 ja
Neljapäev: 08.00-16.00 väljaspool vastuvõtuaega eelneval kokkuleppel tel 606 6384
Reede: 08.00-14.00

Erametsaomanikke teenindab Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni piirkondlik
metsanduse spetsialist Külli Rahu, telefon 506 9841
igal neljapäeval kell 9.00-12.00
on kodanike vastuvõtt vallamaja II korrusel kabinetis 55 - aadress: Mõisa tee 17, 74604 Kiiu alevik
ja igal kolmapäeval kell 10.00 – 14.00
on kodanike vastuvõtt Loksa teeninduspunktis - aadress: Papli 2, LOKSA linn 74806.

Politsei - Ida-Harju konstaablijaoskond

Kuusalu Vallavalitsus
Mõisa tee 17, 74604 Kiiu
tel +372 6066 370, faks +372 606 6371,
e-post: vallavalitsus@kuusalu.ee
e-arved: arve@kuusalu.ee
arvelduskonto EE742200001120050586
reg kood 75033496

Vallavalitsus  
 
  Kontakt
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Liikmed
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee