Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

AMETI-ISIKUTE PALGAANDMED

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.“

Kuusalu Vallavolikogu 27. veebruari 2013 määrus nr 5 "Kuusalu Vallavalitsuse palgajuhend"
Avaldamismärge: RT IV, 12.03.2013, 9

Vallavalitsuse ametnike põhipalk 01. aprill 2015 (PDF)

Vallavalitsus 2013 (PDF)

Kuusalu Soojus oü juhatuse palgaandmed 2012 (PDF)
Vallavolikogu 2012 (PDF)
Vallavalitsus 2012 (PDF)

Kuusalu Soojus oü juhatuse palgaandmed 2011 (PDF)
Vallavolikogu 2011 (PDF)
Vallavalitsus 2011 (PDF)

Kuusalu Soojus oü juhatuse palgaandmed 2010 (PDF)
Vallavolikogu 2010 (PDF)
Vallavalitsus 2010 (PDF)

Kuusalu Soojus oü juhatuse palgaandmed 2009 (PDF)
Vallavolikogu 2009 (PDF)
Vallavalitsus 2009 (PDF)

Kuusalu Soojus oü juhatuse palgaandmed 2008 (PDF)
Vallavolikogu 2008 (Excel XLS, 28 KB)
Vallavalitsus 2008 (Excel XLS, 25 KB)

Kuusalu Soojus OÜ juhatuse palgaandmed 2007 (Excel XLS, 24KB)
Vallavolikogu 2007 (Excel XLS, 34 KB)
Vallavalitsus 2007 (Excel XLS, 25 KB)

Vallavolikogu 2006 (Excel, 26 KB)
Vallavalitsus 2006 (Excel, 24 KB)

Vallavolikogu 2005 (Excel XLS, 29 KB)
Vallavalitsus 2005 (Excel XLS, 26 KB)

Loksa vallavalitsuse ametiisikute palgad 2005 (Word DOC, 44 KB)
Loksa volikogu liikmete tasu 2005 (ZIP, 80 KB)

Vallavolikogu 2004 (Excel XLS, 28 KB)
Vallavalitsus 2004 (Excel XLS, 28 KB)

Vallavolikogu 2003 (Adobe PDF, 34 KB)
Vallavalitsus 2003 (Adobe PDF, 36 KB)

Vallavolikogu 2002 (Adobe PDF, 32 KB)
Vallavalitsus 2002 (Adobe PDF, 35 KB)

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee