Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

KUUSALU RIIGIHANGETE TEAVE

 • Riiklik riigihangete register
 • Kuusalu Vallavalitsuse poolt tellitud hangete leidmisel tuleb riiklikust riigihangete registrist märkida Hankijaks: Kuusalu Vallavalitsus ning otsing leiab kõik antud hetkel aktiivsed Kuusalu Vallavalitsusega seotud riigihanked.

  Vallavalitsus  
   
    Puhkused 2015
    Protokollid
    Korraldused
    Määrused
    Struktuur
    Komisjonid
    Vabad ametikohad
    Kantseleiteenuste hinnakiri
    Majandusaasta aruanded
    Riigihanked
    Intranet
    Veebihaldus
    E-post
    Ametijuhendid
    Põhipalgad

  Dokumendiregister  
   
    Dokumendid
    Kirjad
    Kirjaotsing
    Dokumendiotsing
    Riigiportaal

  Taotlused  
   
    Avalduste vormid
    Vallasekretäri tõestamistoimingud
    Perekonnatoimingud
    Teabenõue
    Riigiportaal

  Deklaratsioonid  
   
    Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
    Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
    Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
    Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
    Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
    Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
    Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
    Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
    Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

   

  Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
  reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
  veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
  e-post vallavalitsus@kuusalu.ee