Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Vallavolikogu  
 
  Koosseis
  Komisjonid
  Otsused
  Määrused
  Istungite protokollid

Valla alusdokumendid  
 
  Valla eelarve
  Arengukavad
  Valla statuudid
  Eeskirjad
  Valla põhimäärus
  Ehitusmäärus
  Üldplaneering
  Asjaajamise korraldus
  Riigi Teatajas avaldatud

Uuringud  
 
  Rahulolu uuringud
  Aastaraamat

Valimised  
 
  Valimisjaoskonnad riigikogu 2015 valimistel
  Riigikogu valimised 2015
  Euroopa Parlamendi valimised 2014
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2013
  Riigikogu valimised 2011
  Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
  Euroopa Parlamendi valimised 2009
  Riigikogu valimised 2007
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2005
  Euroopa Parlamendi valimised 2004
  Kuusalu Vallavolikogu valimised 2002

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

KUUSALU VALLAVOLIKOGU KOOSSEIS

Valimisliidu Ühine Kodu ja Eesti Reformierakonna KOALITSIOONILEPE

Enn Kirsman volikogu esimees 516 3476 enn@kirsman.ee
Urmo Ristisaar volikogu aseesimees 5689 6080 urmss@hotmail.com
Kaja Martinson * 5303 6942 kaja.martinson@gmail.com
Margus Soom * 501 3363 kiiumetall@hot.ee
Mart Reimann * 511 4099 mart@retked.ee
Mait Kröönström 512 9082 mait@loksa.ee
Ari Juhani Lehtonen * 525 3751 kustavi71@gmail.com
Emil Rutiku 509 2990 emil.rutiku@gmail.com
Andres Allmägi 517 6432 disainkivi@gmail.com
Kunnar Vahtras 505 3679 starwood@hot.ee">
Asko Aug 513 9853 asko.aug@gmail.com
Värner Lootsmann 509 4088 varner.lootsmann@gmail.com
Marika Astor 5625 5529 astor@hot.ee
Sulev Valdmaa 5551 4332 sulev@jti.ee
Mart Sestverk * 5378 0097 martsestverk@hot.ee
Küllike Enok 515 6075 enokk@hot.ee
Raul Valgiste 513 6333 raul.valgiste@kuusalu.ee
Ilvard Eeriksoo 5341 4786 ilvardeeriksoo@gmail.com
Andres Kaarmann 511 2059 kaarmanna@gmail.com
Seisuga 07. detsember 2015

* - asendusliige

Alus: Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 14.11.2013 Otsus nr 36

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni esimees Maire Link avas ühinenud Kuusalu valla kolmanda koosseisu vallavolikogu. Volikogu esimeheks valiti Enn Kirsman ja volikogu aseesimeheks Urmo Ristisaar. Vallavalitsuse lahkumispalve esitas vallavanem Urmas Kirtsi.

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 32 "Volikogu liikmete registreerimine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 31.01.2014 otsus nr 1 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 05.03.2014 otsus nr 2 "Volikogu liikme volituste lõpetamine ja asendusliikme määramine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 10.04.2014 otsus nr 3 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 29.04.2014 otsus nr 4 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 09.07.2014 otsus nr 5 "Volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste peatumine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 30.07.2014 otsus nr 6 "Volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste peatumine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 02.02.2015 otsus nr 1 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"

Volikogu logo

Vallavalitsus  
 
  Puhkused 2015
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused
  Struktuur
  Komisjonid
  Vabad ametikohad
  Kantseleiteenuste hinnakiri
  Majandusaasta aruanded
  Riigihanked
  Intranet
  Veebihaldus
  E-post
  Ametijuhendid
  Põhipalgad

Dokumendiregister  
 
  Dokumendid
  Kirjad
  Kirjaotsing
  Dokumendiotsing
  Riigiportaal

Taotlused  
 
  Avalduste vormid
  Vallasekretäri tõestamistoimingud
  Perekonnatoimingud
  Teabenõue
  Riigiportaal

Deklaratsioonid  
 
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2013
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2012
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2010
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2009
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2008
  Majanduslike huvide deklaratsioonid 2007
  Vallavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006
  Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2006

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee